XY-kaaviotyyppi (hajonta)

Kaaviotyyppi valitaan ohjatun kaavion luonnin ensimmäiseltä sivulta.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


XY (hajonta)

XY-kaavio pohjautuu perusmuodossaan yhteen arvosarjaan, jossa on nimi ja luettelo x:n arvoja sekä toiseen, jossa on vastaavat y:n arvot. Jokainen lukupari (x|y) näkyy pisteenä koordinaatistossa. Arvosarjan nimi tulee y-arvojen sarakkeesta ja näkyy selitteessä.

XY-kaavio on sopiva esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

  1. skaalataan x‚ÄĎakseli

  2. parametrikäyrän tuottaminen, esimerkiksi spiraali

  3. funktion kuvaajan piirtäminen

  4. kvantitatiivisten muuttujien tilastollisten riippuvuuksien tutkiminen

XY-kaaviossa voi olla useampia arvosarjoja.

XY-kaavion muunnelmat

XY-kaavion muunnelmat valitaan ohjatun kaavion luonnin ensimmäiseltä sivulta valinnalla Muotoilu - Kaaviotyyppi kaavion muokkaustilassa.

The chart is created with default settings. After the chart is finished, you can edit its properties to change the appearance. Line styles and icons can be changed on the Line tab page of the data series properties dialog.

Kaksoisnapsauttamalla arvopistettä avautuu Arvosarja-valintaikkuna, jossa voidaan muuttaa useita arvosarjan ominaisuuksia. (Jos sarjan arvopiste oli jo valittu, avautuu Arvopiste-valintaikkuna.)

Kaksiulotteisille 2D-kaavioille on valittavissa Lisää - Y-virhepalkit vaihteluvälin osoittimien käyttämiseksi.

Lisää-valikosta voidaan kuvaajiin saada esille keskiarvo- ja trendiviivat.

Vain pisteet

Jokainen arvopiste esitetään kuvakkeella. LibreOffice käyttää oletuksena erimuotoisia ja erivärisiä kuvakkeita eri arvosarjoille. Oletusvärit asetetaan - Kaaviot - Oletusvärit -lehdellä.

Vain viivat

Vain viivat -muunnelmassa piirretään suorat viivat arvopisteestä seuraavaan pisteeseen. Arvopisteissä ei ole näkyvissä kuvakkeita.

Piirustusjärjestys on sama kuin pisteparilla on arvosarjassa. Merkitsemällä Järjestä x-arvojen mukaan -valintaruutu saadaan piirtojärjestys kasvavien x:n arvojen mukaiseksi. Lajittelu ei vaikuta järjestykseen taulukossa, ainoastaan kaavioesitykseen.

Pisteet ja viivat

Tämä muunnelma esittää pisteet ja viivat samalla kertaa.

Kolmiulotteiset viivat

Viivat esitetään nauhamaisina. Arvopisteet eivät näy kuvakkeina. Kun kaavio on valmis, valitsemalla Kolmiulotteinen näkymä voidaan asetella sellaisia ominaisuuksia kuin valaistus tai katselukulma.

Pyöristetyt viivat

Valitse Tasoita-viiva Viivatyyppi-valintaluettelosta piirtääksesi käyriä murtoviivojen asemesta.

Napsauttamalla Ominaisuudet-painiketta päästään asettelemaan käyrien ominaisuuksia.

Kuutiosplini-valinnalla interpoloidaan käyttäen kolmannen asteen polynomia arvopisteiden välillä. Siirtymät splinijaksoista toisiin ovat tasaisesti jatkuvia, niissä on sama kulmakerroin ja kaarevuus molemmilla puolilla.

Tarkkuus-asetus määrittää, kuinka monta palasta käyrää lasketaan kahden arvopisteen välille. Välipisteet ovat nähtävissä, kun napsautetaan arvopistettä.

B-Splini-menetelmässä käytetään parametrista ja interpoloivaa B-splinikäyrää. Käyrä piirretään polynomikappaleista kooten. Asteluku-asetus määrää polynomien asteluvun.

Porrastetut viivat

Valitse Porrastettu-rivi Viivatyyppi-valintaluettelosta piirtääksesi askeltavat viivat pisteestä toiseen suorien viivojen asemesta.

Napsauttamalla Ominaisuudet-painiketta päästään asettelemaan käyrien ominaisuuksia.

Käytössä on 4 erilaista porrastyyppiä:

Please support us!