Pörssi-kaaviotyyppi

On the first page of the Chart Wizard you can choose a chart type.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Pörssi

Pörssikaavio tuo esille markkinatrendin, joka saadaan avauskurssista, alimmasta ja ylimmästä hinnasta sekä päätöskurssista. Myös vaihto voidaan esittää.

Pörssikaaviossa arvosarjojen järjestys on tärkeää. Aineisto pitää järjestää oheisessa esimerkkitaulukossa näkyvällä tavalla.

A

B

C

D

E

F

1

Vaihto

Avauskurssi

Alin hinta

Ylin hinta

Päätöskurssi

2

Maanantai

2500

20

15

25

17

3

Tiistai

3500

32

22

37

30

4

Keskiviikko

1000

15

15

17

17

5

Torstai

2200

40

30

47

35

6

Perjantai

4600

27

20

32

31


Avaus-, alin, ylin ja päätösarvo kullakin rivillä muodostavat yhdessä yhden kaavion tietueen. Pörssikurssin arvosarjat koostuvat useista riveistä, joilla on sellaisia tietueita. Sarake, jolla on vaihto, muodostaa valinnaisen arvosarjan.

Valitusta muunnelmasta riippuen kaikkia sarakkeita ei välttämättä tarvita.

Pörssikaavion muunnelmat

Choose the Stock chart type on the first page of the Chart Wizard. Then select one of the four variants.

Pörssikaavio 1

Based on low and high column the Type 1 shows the distance between bottom price (low) and top price (high) by a vertical line.

Based on low, high, and close column Type 1 shows an additional horizontal mark for the closing price.

Pörssikaavio 2

Tyyppi 2 perustuu avaus-, alimman, ylimmän ja päätöskurssin sarakkeisiin. Se tuottaa perinteisen "kynttilänjalka"-kaavion. Tyyppi 2:ssa piirretään pystyjana alimman ja ylimmän arvon välille ja lisätään janalle suorakulmio, joka kuvaa avaus- ja päätöskurssien eroa. Napsauttamalla nelikulmiota tilariville saadaan näkyviin lisätietoja. LibreOffice käyttää eri väriä nouseville (avauskurssi alempi kuin päätöskurssi) ja laskeville kursseille.

Pörssikaavio 3

Tyyppi 3 perustuu vaihdon, alimman, ylimmän ja päätöskurssin sarakkeisiin. Piirtyvä kaavio on tyypin 1 kaltainen, lisättynä vaihtoa kuvaavilla pylväillä.

Pörssikaavio 4

Tyypin 4 pörssikaavio perustuu vaihdon, avauskurssin, alimman ja ylimmän hinnan sekä päätöskurssin sarakkeisiin, siis kaikkiin viiteen. Kaaviossa yhdistyy tyyppi 2 ja vaihdon pylväsdiagrammi.

Koska vaihtomäärä voidaan ilmoittaa myös "kappaleissa", toissijaista y-akselia käytetään kaaviotyypeillä 3 ja 4.  Hinta-akseli on kaavion oikealla sivulla ja määräakseli vasemmalla.

Tietolähteen asettaminen

Sisäiseen aineistoonsa perustuvat kaaviot

To change the data series of a chart having its own data, choose Chart Data Table from the View menu or from the context menu of the chart in edit mode.

Kaavioon upotetussa aineistotaulukossa arvosarjat ovat aina järjestetty sarakkeittain.

For a new stock chart first use a column chart. Add the columns you need and enter your data in the order which is shown in the example, omitting any columns not required for the desired variant. Use Move Series Right to change the column order. Close the chart data table. Now use the Chart Type dialog to change to the stock chart variant.

Jos pörssikaavio on jo valittu ja halutaan vaihtaa alatyyppiä, silloin ensiksi vaihdetaan kaaviotyyppi pylväsdiagrammiksi ja lisätään tai poistetaan sarakkeita sisäisestä aineistosta, niin että se vastaa muunnelmaa. Lopuksi vaihdetaan kaaviotyypiksi pörssikaavio.

Sarjan nimeä ei kirjoiteta riville, vaan kenttään osanimen yläpuolelle.

Rivien järjestys vaikuttaa siihen, miten luokat on järjestetty kaaviossa. Siirrä riviä alas -painikkeella voidaan järjestystä vaihtaa.

Calcin ja Writerin taulukoihin perustuvat kaaviot

You can choose or alter a data range on the second page of the Chart Wizard or in the Data Range dialog. For fine tuning use the Data Series dialog.

Tietoalueen määrittämiseksi tehdään jokin seuraavista:

  1. Kirjoitetaan tietoalueen viite tekstikenttään.

    Calcissa tietoalue voisi olla esimerkiksi "$Taulukko1.$B$3:$B$14". Tietoalue voi sisältää useamman kuin yhden solualueen laskentataulukosta, siis "$Taulukko1.A1:A5;$Taulukko1.D1:D5" on kelvollinen tietoalue. Writerissa esimerkkialue voisi olla "Taulukko1.A1:E4".

    Kun syntaksi on väärin, LibreOffice näyttää kentän punaisena.

  1. In Calc, click Select data range to minimize the dialog, then drag to select the data range. When you release the mouse, the data are entered. Click Select data range again to add a data range. In the input field of the minimized dialog, click after the entry and type a semicolon. Then drag to select the next range.

Valitaan joko arvosarjat riveillä tai sarakkeissa.

Pörssikaavioille valinta "sarakkeissa" sopii, kun rivillä oleva tieto kuuluu samaan "kynttilän jalkaan".

Tietoalueen hienosäätö taulukkotietoihin perustuvissa pörssikaaviossa

You can organize data series and edit the source for parts of single data series on the third page of the Chart Wizard or on the page Data Series in the Data Range dialog.

Arvosarjojen järjestely

Arvosarjat-alueella, ikkuna vasemmalla puoliskolla, voidaan järjestellä jo toteutetun kaavion arvosarjoja. Pörssikaaviossa on vähintään yksi sarja kursseille eli hinnoille. Kaaviossa voi olla myös sarja vaihdon määrälle.

Jos kaaviossa on useampi kuin yksi arvosarja kursseille, käytetään ylä- ja alanuolipainikkeita sarjojen järjestämiseen. Järjestys vaikuttaa kaavion asetteluun. Vaihdon arvosarjoille voi tehdä saman. Kurssi- ja vaihtosarjoja ei voi vaihtaa keskenään.

Arvosarja poistetaan valitsemalla sitä vastaava rivi luettelosta ja napsauttamalla Poista-painiketta.

Arvosarja lisätään niin, että valitaan luettelossa näkyvä sarja ja napsautetaan Lisää-painiketta. Saadaan valitun alle nimetön sarja, joka on samaa tyyppiä. Jos pohjaksi ei ole yhtään kurssiarvosarjaa tai vaihtosarjaa, alue pitää ensin valita Tietoalue -välilehdellä.

Osatietoalueiden asettaminen

Tietoalueet-valintaikkunassa voidaan asettaa tai muuttaa valittujen arvosarjojen osatietoalueita.

Tietoalueet-luettelossa näkyy valitun sarjan osanimet. Kun osa on valittu, sen ominaisuuksia voi muuttaa luettelon alla olevassa tekstikentässä, jonka otsikko kertoo valitun osan nimen.

Kirjoitetaan alueviite tekstikenttään tai napsautetaan Valitse tietoalue -painiketta, jolloin ikkuna kutistuu ja alue valitaan hiirellä.

Avausarvot, Sulkemisarvot, Ylimmät arvot tai Alimmat arvot voidaan valita vapaassa järjestyksessä. Määritetään alueet vain niille osille, joita käytetään pörssikaaviomuunnelmassa. Alueiden ei tarvitse olla taulukossa vierekkäin.

Selite

Selite näyttää otsikot ensimmäiseltä riviltä tai sarakkeesta tai Tietoalueet-valintaikkunassa erikseen määritellystä alueesta. Jos kaavioaineistossa ei ole otsikoita, selitteessä näkyy tekstiä kuten "Rivi 1, Rivi 2, ...", tai "Sarake A, Sarake B, ..." kaavioaineiston rivinumeron tai sarakekirjaimen mukaisesti.

Selitteessä näkyy sen solun arvo, jonka viite merkitään Alue arvoille Nimi -kenttään Tietoalueet-valintaikkunassa. Oletuksena käytetään päätöskurssin sarakkeen otsikkoa.

Valitaan selitteelle sopiva sijaintivaihtoehto. Sijaintia voidaan vaihtaa Muotoilu-valikosta, kun kaavio on viimeistelty.

Please support us!