Ympyrä-kaaviotyyppi

Kaaviotyyppi valitaan ohjatun kaavion luonnin ensimmäiseltä sivulta.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Ympyrä

Ympyräkaavio eli sektoridiagrammi esittää arvot ympyräsektoreina, jotka yhdessä muodostavat koko ympyrän. Kaaren pituus tai sektorin pinta-ala on suhteessa sitä vastaavaan arvoon.

Tavallinen - tässä alatyypissä esitetään värilliset sektorit kokonaisympyrän osina, vain yhdelle arvosarjalle. Valmiissa kaaviossa mikä tahansa ympyrän arvopiste voidaan valita ja vetää sektori erilleen lopusta ympyrästä tai liittää se takaisin.

Hajotettu ympyräkaavio - tässä alatyypissä esitetään sektorit valmiiksi erillään toisistaan. Valmiissa kaaviossa mitä tahansa sektoria voidaan napsauttaa ja vetää se ympyrän keskelle.

Rengas - tässä alatyypissä voidaan esittää useitakin arvosarjoja. Jokainen tietosarake esitetään yhtenä renkaana, jonka sisälle jäävään tyhjään tilaan voidaan piirtää seuraavan sarakkeen aineistosta kuvaaja. Valmiissa kaaviossa ulointa sektorin osaa voidaan napsauttaa ja vetää se kauemmaksi keskustasta.

Hajotettu rengaskaavio - tässä alatyypissä uloin osa sektoria esitetään jo valmiiksi erotettuna muista renkaista. Valmiissa kaaviossa ulointa sektorin osaa voidaan napsauttaa ja vetää sitä kohti keskustaa.

Please support us!