Verkko-kaaviotyyppi

Kaaviotyyppi valitaan ohjatun kaavion luonnin ensimmäiseltä sivulta.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Verkko

Verkkokaavio esittää arvot pisteinä, jotka on liitetty verkkomaiseen viivastoon, joka muistuttaa hämähäkin verkkoa tai tutkan näyttöä.

Kutakin kaavion arvoriviä kohti on näkyvissä säde, jolle arvot esitetään. Koko näytettävällä aineistolla on sama mittakaava, joten arvojen tulee olla suuruusluokaltaan samanlaisia.

Please support us!