Viiva-kaaviotyyppi

Kaaviotyyppi valitaan ohjatun kaavion luonnin ensimmäiseltä sivulta.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Viiva

Viivakaavio esittää arvot pisteinä y-akselilla. X-akseli esittää luokat. Kunkin arvosarjan y-arvot voidaan yhdistää viivalla.

Vain pisteet - tässä alatyypissä piirretään vain pisteet.

Pisteet ja viivat - tässä alatyypissä piirretään pisteet ja saman arvosarjan pisteet yhdistetään viivalla.

Vain viivat - tässä alatyypissä piirretään vain viivat.

Kolmiulotteiset viivat - tässä alatyypissä saman arvosarjan pisteet yhdistetään nauhamaisella 3D-viivalla.

Päällekkäiset sarjat -merkein järjestetään pisteiden y-arvot kumulatiivisesti toistensa yläpuolelle. Y:n arvot eivät enää edusta absoluuttisia arvoja, paitsi ensimmäisen sarakkeen osalta. Sen arvot piirretään alimmaiseksi. Jos käytetään Prosenttia-valintanappia, y:n arvot skaalataan osuuksiksi luokan summasta.

Valitse Viivatyyppi valintaluettelosta pisteiden yhdistämistavan valitsemiseksi. Valittavissa on Suora- tai Tasoita -viiva käyrien piirtämiseksi pisteiden kautta tahi Porrastettu-viivat askelmittain pisteestä pisteeseen piirrettäville viivoille. Ominaisuuksien vaihtamiseksi napsautetaan Ominaisuudet-painiketta tasoitettu tai porrastettu -viivoille.

Please support us!