Pylväs ja viiva -kaaviotyypit

Kaaviotyyppi valitaan ohjatun kaavion luonnin ensimmäiseltä sivulta.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Pylväs ja viiva

Pylväs ja viiva -kaavio on yhdistelmä pylväskaaviosta ja viivakaaviosta.

Valitaan yksi vaihtoehtoista

Toinen y-akseli voidaan lisätä Lisää - Akselit -toiminnolla, kun ohjattu luonti on saatu päätökseen.

Tietoalueen määrittäminen

Valitun solualueen sarakkeet vasemmalta lukien (tai ylimmät rivit) toimivat pylväiden arvolähteinä. Muut sarakkeet tai rivit solualueella toimivat viivojen arvolähteenä. Asetuksia voi muuttaa Tietoalueet-valintaikkunassa.

  1. Valitse tietoalue.

  2. Valitaan joko arvosarjat riveillä tai sarakkeissa.

  3. Merkataan, onko tietoalueen otsikot ensimmäisellä rivillä tai ensimmäisessä sarakkeessa tai molemmissa.

Arvosarjojen järjestäminen

Arvosarjat luetteloruudusta nähdään nykyisen kaavion kaikki arvosarjat.

Pylväisiin liittyvät arvosarjat ovat luettelon alussa, viivojen arvosarjat luettelon lopussa.

Arvosarjan muokkaus

  1. Valitse arvosarja napsauttamalla riviä luettelossa tutkimista ja ominaisuuksien muokkaamista varten.

    Tietoalueet-luettelossa näkyy arvosarjan osien nimitykset ja vastaavat solualueet.

  2. Napsauta riviä Tietoalueet-luettelossa ja muokkaa sen sisältöä alla sijaitsevassa tekstikentässä.

    Tekstikentän otsikko ilmaisee valitun arvosarjan osan.

  3. Kirjoita alueviite tai napsauta ensin Valitse tietoalue -painiketta valintaikkunan pienentämiseksi ja valitse sitten solualue hiirellä..

Arvoalueen osan, kuten y-arvot, solualueeseen ei kuulu selitesolu.

Luokkien ja arvopisteiden otsikoiden muokkaus

Luokat-alueen arvot näkyvät selitteinä x-akselilla.

Kaavioelementtien lisääminen

Ohjatun kaavion luonnin Kaavioelementit-sivua käytetään lisättäessä seuraavia osatekijöitä:

Kaavion muokkaustilassa Lisää-valikossa on elementtien eli osatekijöiden lisävalikoima. Seuraavat elementit ovat määriteltävissä:

Jokaisella arvosarjalle erilaiset arvopisteiden otsikot asetetaan käyttäen Objektin ominaisuus -valintaa arvosarjoille.

Please support us!