Pylväs- tai palkkikaaviotyypit

Kaaviotyyppi valitaan ohjatun kaavion luonnin ensimmäiseltä sivulta.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Pylväs

Tässä kaaviotyypissä esitetään pylväsdiagrammi tavanomaisilla pystypylväillä. Kunkin pylvään korkeus on suhteessa sen edustamaan arvoon. Luokat näkyvät x-akselilla. Y-akseli esittää arvot kaikille luokille.

Tavallinen - tässä alatyypissä esitetään kaikki samaan luokkaan kuuluvat arvot toistensa vieressä. Korostus on yksittäisissä arvoissa absoluuttisina verrattuna toisiinsa.

Pinottu - tässä alatyypissä esitetään kunkin luokan arvot päällekkäin. Koko luokan yhteisarvo korostuu, samoin kuin yksittäisen arvon osuus koko luokasta.

Suhteellinen pinottu - tässä alatyypissä esitetään kunkin arvon prosenttiosuus luokastaan. Pääpaino on kunkin arvon suhteellisella merkityksellä luokan yhteisarvoon.

Käyttöön voidaan ottaa myös arvojen 3D-ulkoasu. "Realistinen" malli pyrkii parhaaseen kolmiulotteiseen esitykseen. "Yksinkertainen" malli pyrkii jäljittelemään muiden toimisto-ohjelmistojen kaavioita.

3D-kaavioille kunkin yksittäisen arvon esitystavaksi voidaan valita särmiö, lieriö, kartio tai pyramidi objektin ominaisuuksista.

Palkki

Tässä kaaviotyypissä esitetään pylväsdiagrammi vaakasuuntaisina palkkeina. Kunkin palkin pituus on suhteessa sen edustamaan arvoon. Y-akselilla esitetään luokat. X-akseli esittää arvot kaikille luokille.

Alatyypit ovat vastaavat kuin pylväskaaviossa.

Please support us!