Alue-kaaviotyyppi

Kaaviotyyppi valitaan ohjatun kaavion luonnin ensimmäiseltä sivulta.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Alue

Aluekaaviossa arvot ovat pisteinä y-akselilla. Luokat ovat x-akselilla. Kunkin arvosarjan y-arvot yhdistetään viivalla. Kunkin kahden viivan välinen alue täytetään värillä. Aluekaavio korostaa muutosta luokasta toiseen.

Tavallinen - tässä alatyypissä käytetään absoluuttisia y:n arvoja. Siinä piirretään ensin viimeisen sarakkeen arvot, sitten seuraavan ja lopuksi, ensimmäisen sarakkeen tiedot esitetään kuvaajassa. Joten, jos ensimmäisen sarakkeen arvot ovat suurempia kuin muut arvot, viimeksi piirrettyinä niiden alue peittää muiden arvojen alueet.

Pinottu - tässä alatyypissä piirretään arvot pinottuina päällekkäin. Tämä varmistaa, että kaikki arvot ovat näkyvissä, eikä mitään arvoja jää piiloon toisten taakse. Tästä kuitenkin seuraa, ettei y:n arvot enää edusta absoluuttisia arvoja, paitsi viimeisen sarakkeen osalta. Se piirretään alimmaiseksi.

Suhteellinen pinottu - tässä alatyypissä piirretään arvot pinottuina päällekkäin skaalattuina osuuksiksi koko luokasta.

Please support us!