Kolmiulotteinen näkymä

Ohjatun kaavion luonnin ensimmäisellä sivulla tai kaavion kohdevalikosta voidaan valita kaaviotyyppi.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Kaavion esikatselu reagoi valintaikkunassa asetettuihin uusiin määrityksiin.

3D-kaavioille on valittavissa Muotoilu - Kolmiulotteinen näkymä perspektiivin, ulkoasun ja valaistuksen asetteluun.

Perspektiivi

Kaikkien kiertokulmien asetus 0:ksi antaa näkymän suoraan edestä. Ympyrä- ja rengaskaaviot näkyvät ympyröinä.

Kun suorakulmaiset akselit on valittu, kierto tapahtuu vain x- tai y-suuntaan, siis kaavion reunojen suuntaisesti.

X-akselin kierto 90 astetta, kun samalla y- ja z-arvot ovat 0, tuottaa näkymän ylhäältä alas kaavioon. Jos x-arvo on -90 astetta, näkymä on kaavion pohjasta.

Käytetty kiertojärjestys on x, y ja z.

Kun käytetään varjostusta ja kaaviota kierretään, valonlähde kiertyy kuin se olisi kiinni kaaviossa.

Huomautus-kuvake

Kiertoakselit ovat aina suhteessa sivuun, eivät kaavion akseleihin. Tämä on erona joihinkin toisiin kaavio-ohjelmiin.


Perspektiivi-valinnalla kaavio nähdään kuin kameran linssin läpi yhdensuuntaisprojektien asemesta.

Suhteellista polttovälin käänteisarvoa säädetään askelruudussa. Arvolla 100% takareuna näyttää likimäärin puolta pienemmältä kuin etureuna.

Huomautus-kuvake

Eräät vanhemmat LibreOffice-versiot eivät pysty esittämään perspektiiviä prosentteina samalla tavalla kuin nykyinen versio.


Ulkoasu

Kun tyyppi on valittu, valintaruudut ja valonlähteet asettuvat vastaavasti.

Valaistus

Set the light sources for the 3D view.

Please support us!