Porrastettujen viivojen ominaisuudet

Viivamuotoisissa kaavioesityksissä (viiva- ja XY-tyypit) voidaan valita suorien viivojen asemesta porrasviivat pisteiden yhdistämiseen. Näiden askelmien joitakin ominaisuuksia voidaan säätää.

Toiminnon käyttäminen:

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


Erilaiset porrastyypit

Please support us!