Pyöristettyjen viivojen ominaisuudet

Viivamuotoisissa kaavioesityksissä (viiva- ja XY-tyypit) voidaan valita käyrät murtoviivojen asemesta esitykseen. Näiden interpolaatiokäyrien joitakin ominaisuuksia voidaan säätää.

Toiminnon käyttäminen:

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Käyrien ominaisuuksien muuttaminen

  1. Valitaan kuutiosplini tai B-splini.

    Nämä ovat matemaattisia malleja, jotka vaikuttavat käyrien esitykseen. Käyrät luodaan liittämällä yhteen polynomisegmenttejä.

  2. Valinnaisesti asetetaan tarkkuus. Suurempi arvo johtaa tasoitetumpaan käyrään.

  3. B-splinille asetetaan valinnaisesti asteluku.

Please support us!