Järjestys

Järjestellään kaaviossa esitettyjä arvosarjoja.

Aineiston järjestys tietoalueella pysyy muuttumattomana. Komennot ovat käytettävissä vain LibreOffice Calcissa.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)


Varoitus-kuvake

Tämä toiminto on käytettävissä, kun tiedot esitetään pylväinä. Ei ole mahdollista vaihtaa tietojen esitystä rivimuotoon.


Siirrä eteenpäin

Siirretään valittua sarjaa eteenpäin (oikealle).

Siirrä taaksepäin

Siirretään valittua sarjaa taaksepäin (vasemmalle).

Please support us!