Sijainti

Ohjataan akseleiden sijaintia.

Toiminnon kÀyttÀminen:

Valitse Muotoilu - Akselit - Y-akseli - Asteikko -vÀlilehti (Kaaviot)


Akseliviiva

Valitaan leikkauskohta toiselta akselilta: alussa, lopussa, mÀÀrÀtyn arvon kohdalla tai luokassa.

Position Axis

On tick marks

Specifies that the axis is positioned on the first/last tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at the value axis.

Between tick marks

Specifies that the axis is positioned between the tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at a distance from the value axis.

Selitteet

Sijoita selitteet

Valitaan selitteiden sijoittelu: lÀhelle akseleita, lÀhelle akseleita (toiselle puolelle), alun ulkopuolelle tai lopun ulkopuolelle.

Akselimerkit

Akselimerkit:

MÀÀritetÀÀn, nÀkyvÀtkö asteikkonumeroiden kohdalla olevat merkit akselin sisÀ- vai ulkopuolella. Molempien valinta on myös mahdollista, jolloin merkit nÀkyvÀt akselin poikkiviivoina.

Sisempi

MerkinnÀllÀ mÀÀrÀtÀÀn, ettÀ asteikkomerkit ovat akselista sisÀÀnpÀin.

Ulompi

MerkinnÀllÀ mÀÀrÀtÀÀn, ettÀ asteikkomerkit ovat akselista ulospÀin.

Jakoviivat:

TÀssÀ osiossa mÀÀritetÀÀn pÀÀmerkkiviivojen vÀlisten asteikon pienten jakoviivojen nÀkyvyys. On mahdollista aktivoida osion molemmat vaihtoehdot, jolloin jakoviiva leikkaa akselin.

Sisempi

MerkinnÀllÀ mÀÀrÀtÀÀn, ettÀ jakoviivat ovat akselista sisÀÀnpÀin.

Ulompi

MerkinnÀllÀ mÀÀrÀtÀÀn, ettÀ jakoviivan merkit ovat akselista ulospÀin.

Sijoita merkit

Valitaan merkkien sijoittelu: selitteisiin, akselille tai sekÀ akselille ettÀ selitteisiin.

Please support us!