Tasaus

Muokataan joko akseleiden tai otsikoiden selitteiden kohdistusta.

Kaikki vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikille selitteille. Esimerkiksi 2D- ja 3D-objektien selitteille on erilaiset asetukset. (2D = kaksiulotteinen, tasomainen)

Toiminnon käyttäminen:

Choose Format - Axis (Charts)


Näytä akselin selitteet

Määritetään asteikkonumeroiden näkyvyyttä.

Akseliotsikot-kuvake Muotoilu-palkissa vaihtelee kaikkien akseliotsikoiden näkyvyyttä (joillakin ehdoin).

Akselit-kuvake, jossa näkyy asteikot

Näytä / kätke akselitiedot

Kierrä tekstiä

Määritetään asteikkotunnusten suuntaa. Napauttamalla ABCD-kiekon kehää määrätään kirjoituksen kaltevuuden.

ABCD-kiekko

Kehän napsautus määrittää tekstin suunnan. Kiekon keskellä kirjaimen "ABCD" vastaavat uutta asetusta.

Kirjaimet päällekkäin

Teksti juoksee pystysuunnassa pinomaisesti ruutu merkittynä.

Huomautus-kuvake

Jos määritetään pystysuuntaiset x-akselin selitteet, teksti voi leikkautua asteikkoviivalla.


Astetta

Kenttään voi syöttää suunnan asteluvun.

Tekstin rivitys

Määritetään arvoselitteiden tekstin rivitystä.

Päällekkäisyys

Valinnalla sallitaan pitkien asteikkoselitteiden päällekkäisyys. Tästä voi olla hyötyä lisätilan saamiseksi toisaalle kaavioon. Vaihtoehto on vain vaakasuoralle tekstille.

Vaihto

Valinta sallii monirivisen tekstin.

Seuraavat vaihtoehdot eivät ole käytössä kaikilla kaaviotyypeillä:

Järjestys

Tämän osion valinnat ovat käytössä vain 2D-kaavioille, valinnalla Muotoilu - Akselit - Y-akseli tai X-akseli. Tällä alueella voidaan määrittää x- ja y-akselin asteikkonumeroiden kohdistusta.

Vierekkäin

Asteikkonumerot esitetään tavanomaiseen tapaan linjattuina.

Lomita parittomat

Asteikkonumeroista lomitellaan järjestysnumeroltaan parilliset etäämmäksi asteikosta kuin parittomat.

Lomita parilliset

Asteikkonumeroista lomitellaan parittomat etäämmäksi asteikosta kuin parilliset.

Automaattinen

Ohjelma järjestelee asteikkonumerot akseleille tilanteen mukaan.

Huomautus-kuvake

Asteikkoselitteille voi tulla esittämisongelmia, jos kaavio on liian pieni. Tämän voi välttää joko suurentamalla näkymää tai pienentämällä käytettyä fonttia.


Tekstin kirjoitussuunta

Määrätään kirjoitussuunta kappaleissa, joissa käytetään laajennettua tekstin asettelua (CTL). Tämä piirre on käytettävissä vain, jos CTL-tuki on asetettu.

Please support us!