Tasaus

Muutetaan kaavio-otsikon kohdistusta.

Kaikki vaihtoehdot eivät ole valittavissa kaikille selitteille. Esimerkiksi 2D- ja 3D-objektien selitteille on erilaiset asetukset. (2D = kaksiulotteinen, tasomainen)

Toiminnon käyttäminen:

Choose Format - Title (Charts)


Kierrä tekstiä

Määritetään asteikkotunnusten suuntaa. Napauttamalla ABCD-kiekon kehää määrätään kirjoituksen kaltevuuden.

ABCD-kiekko

Kehän napsautus määrittää tekstin suunnan. Kiekon keskellä kirjaimen "ABCD" vastaavat uutta asetusta.

Kirjaimet päällekkäin

Teksti juoksee pystysuunnassa pinomaisesti ruutu merkittynä.

Huomautus-kuvake

Jos määritetään pystysuuntaiset x-akselin selitteet, teksti voi leikkautua asteikkoviivalla.


Astetta

Kenttään voi syöttää suunnan asteluvun.

Huomautus-kuvake

Selitteille voi tulla esittämisongelmia, jos kaavio on liian pieni. Tämän voi välttää joko suurentamalla näkymää tai pienentämällä käytettyä fonttia.


Please support us!