Arvosarja

Valintaikkunassa muutetaan valitun arvosarjan ominaisuuksia. Valintaikkuna tulee näkyviin, kun valintana on arvosarja ja valitaan Muotoilu - Muotoile valinta. Osa ominaisuuksista esiintyy vain 2D- ja osa vain 3D-kaavioissa.

note

Tässä tehdyt muutokset vaikuttavat koko arvosarjaan. Esimerkiksi värin vaihtaminen vaihtaa kaikkien arvosarjaan kuuluvien osatekijöiden värin.


Toiminnon käyttäminen:

Valitse Muotoilu - Muotoile valinta - Arvosarja -valintaikkuna (Kaaviot)


Viiva

Asetetaan valitun tai piirrettävän viivan muotoiluasetukset. Voidaan myös lisätä nuolenpäät viivoihin tai muuttaa kaaviosymboleita.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Läpinäkyvyys

Asetetaan valittuun objektiin käytettävän täytön läpinäkyvyys.

Määrätään käytettävä muotoilu ja fontti.

Arvopisteiden otsikot

Avataan Arvopisteiden otsikot -valintaikkuna, jossa voidaan asetella arvojen otsikot.

Y-virhepalkit

X tai Y -virhepalkit -valintaikkunaa käytetään vaihteluvälin esittämiseen 2D-kaavioissa.

Asetukset

Tätä välilehteä käytetään joidenkin erityisten kaavioiden asetusten määrittämiseen. Asetukset-välilehden sisältö vaihtelee kaaviotyypin mukaan.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!