Muotoile valinta

Muotoillaan valittua objektia. Valitusta objektista riippuen komento avaa valintaikkunoita, joita voidaan avata myös seuraavilla Muotoilu-valikon komennoilla:

Toiminnon käyttäminen:

Choose Format - Format Selection (Charts)


Kaavion tausta

Avataan Kaavion tausta -valintaikkuna kaavion taustan ominaisuuksien asetteluun. Kaavion tausta on "pystysuora" tausta kuvaajien takana.

Kaavioalue

Avataan Kaavioalue-valintaikkuna, jossa kaavioalueen ominaisuuksia muokataan. Kaavioalue on kaikkien kaavion osatekijöiden takana oleva alusta.

Kaavion pohja

Avataan Kaavion pohja -valintaikkuna, jossa säädetään kaavion perustaa. Se on 3D-kaavioiden lattian kaltainen alaosa. Tämä toiminto on vain 3D-kaavioille.

Otsikko

Muokataan valitun otsikon ominaisuuksia.

Selite

Määritetään reunat, alue ja merkkimääreet kaavioselitteelle.

X-akseli

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Y-akseli

Avataan Y-akseli -valintaikkuna ja muutetaan y-akselin ominaisuuksia.

Ruudukko

Avataan Ruudukko-valintaikkuna määrätyn viivaston ominaisuuksien asetteluun.

Arvopiste

Valintaikkunassa muutetaan valitun arvopisteen ominaisuuksia. Valintaikkuna tulee näkyviin, kun valintana on yksi arvopiste ja valitaan Muotoilu - Muotoile valinta. Osa ominaisuuksista on vain 2D- ja osa vain 3D-kaavioissa.

Arvosarja

Valintaikkunassa muutetaan valitun arvosarjan ominaisuuksia. Valintaikkuna tulee näkyviin, kun valintana on arvosarja ja valitaan Muotoilu - Muotoile valinta. Osa ominaisuuksista esiintyy vain 2D- ja osa vain 3D-kaavioissa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!