Asetukset

Tätä välilehteä käytetään joidenkin erityisten kaavioiden asetusten määrittämiseen. Asetukset-välilehden sisältö vaihtelee kaaviotyypin mukaan.

Toiminnon käyttäminen:

Valitse Muotoilu - Muotoile valinta - Arvosarja - Asetukset -välilehti (Kaaviot)


Tietolähteiden tasaus

Tällä alueella valitaan kumpaa kahdesta y-akselista skaalauksessa käytetään. Akselit ovat erillisiä skaalauksen ja ominaisuuksiensa suhteen.

Ensisijainen Y-akseli

Tämä on oletusasetus. Kaikki arvosarjat kohdistetaan ensisijaiseen y-akseliin.

Toissijainen Y-akseli

Kohdistetaan ja skaalataan valittu arvosarja toissijaiseen y-akselin mukaan. Akseli näkyy vain, kun se on aktivoitu.

Asetukset

Alueella määritetään palkkikaavioiden asetuksia. Muutokset koskevat kaikkia kaavion arvosarjoja, ei vain valittua.

Spacing

Pylväiden välistys luokkien välillä määritetään prosentteina. Suurin väli on 600% palkin leveydestä.

Päällekkäisyys

Määritetään pylväiden välistys arvosarjojen välillä luokassa. Hyväksytyt arvot ovat väliltä -100% ... +100%.

Yhteysviivat

Rasti vaikuttaa, että "pinotussa" ja "suhteellisesti pinotussa" palkkikaaviossa samaan sarjaan kuuluvat pylvään osat yhdistetään viivoilla.

Näytä palkit vierekkäin

Jos kaksi arvosarjaa on skaalattu ja kohdistettu eri y-akseleihin, ne esitetään toisistaan riippumatta, päällekkäin.

Tuloksena eri akseleiden käytöstä on se, että ensimmäiseen y-akseliin kohdistetut palkit jäävät osaksi tai kokonaan toiseen kohdistettujen alle. Tämä vältetään näyttämällä palkit vierekkäin. Eri arvosarjojen palkit esitetään eri kohdista alkavina ja kohdistettuina vain yhteen akseliin.

Myötäpäivään

Toiminto on käytettävissä ympyrä- ja rengaskaavioissa. Sektoriosat on järjestetty ympyräkaavioissa oletuksena vastapäivään. Rasti Myötäpäivään-valintaruudussa vaihtaa kiertosuunnan.

Aloituskulma

Vetämällä pientä pistettä pitkin asteikkoympyrää tai napsauttamalla ympyrässä säädetään ympyrä- ja rengaskaavioiden alkukulma. Se on ensimmäisen sektorin alkukohdalle matemaattisesti esitetty suunta. Arvolla 90 astetta ensimmäinen sektorin piirtäminen alkaa klo 12 suunnasta. Arvolla 0 astetta aloitetaan klo 3 suunnasta.

Huomautus-kuvake

Vanhemmilla versioilla luoduissa 3D-ympyrä- ja -rengaskaavioissa 0 astetta oli aloituskulmana 90 asteen asemesta. Vanhoilla ja uusilla 2D-kaavioilla oletuksena on 90 asteen alkukulma.


Huomautus-kuvake

Kun muutetaan aloituskulmaa ja -suuntaa, vain nykyiset ohjelmaversiot näyttävät muuttuneet arvot. Eräät vanhemmat ohjelmaversiot esittävät samat asiakirjat käyttäen omia oletusarvojaan: aina myötäpäivään ja 90 asteen (2D-ympyräkaaviot) tai 0 asteen (3D-ympyräkaaviot) aloituskulmalla.


Astetta

Annetaan aloituskulma 0 ja 359 asteen väliltä. Nuolipainikkeita napsauttamallakin voidaan näkyvää arvoa muuttaa.

Puuttuvien arvojen kuvaaminen

Joskus kaaviossa esitettävästä arvosarjasta puuttuu joku arvo. Valittavissa on erilaisia vaihtoehtoja, miten puuttuvat arvot kuvataan. Nämä vaihtoehdot ovat valittavissa vain joillekin kaaviotyypeille.

Jätä aukko

Puuttuvan arvon kohdalle ei esitetään mitään tietoa. Tämä vaihtoehto on oletuksena pylväs-, palkki-, viiva- ja verkkokaavioissa.

Oleta nollaksi

Puuttuva arvon y-lukema esitetään nollana. Tämä vaihtoehto on oletuksena aluekaaviossa.

Jatka viivaa

Puuttuva arvon kohdalla esitetään viereisistä arvoista saatu interpolaatio. Tämä vaihtoehto on oletuksena XY-kaaviossa.

Sisällytä piilotettujen solujen arvot.

Merkintä tarkoittaa, että myös paraikaa lähdealueella piilotettuina olevien solujen arvot esitetään.

Hide legend entry

Do not show legend entry for the selected data series or data point.

Please support us!