Asetukset

TÀtÀ vÀlilehteÀ kÀytetÀÀn joidenkin erityisten kaavioiden asetusten mÀÀrittÀmiseen. Asetukset-vÀlilehden sisÀltö vaihtelee kaaviotyypin mukaan.

Toiminnon kÀyttÀminen:

Valitse Muotoilu - Muotoile valinta - Arvosarja - Asetukset -vÀlilehti (Kaaviot)


TietolÀhteiden tasaus

TÀllÀ alueella valitaan kumpaa kahdesta y-akselista skaalauksessa kÀytetÀÀn. Akselit ovat erillisiÀ skaalauksen ja ominaisuuksiensa suhteen.

Ensisijainen Y-akseli

TÀmÀ on oletusasetus. Kaikki arvosarjat kohdistetaan ensisijaiseen y-akseliin.

Toissijainen Y-akseli

Kohdistetaan ja skaalataan valittu arvosarja toissijaiseen y-akselin mukaan. Akseli nÀkyy vain, kun se on aktivoitu.

Asetukset

Alueella mÀÀritetÀÀn palkkikaavioiden asetuksia. Muutokset koskevat kaikkia kaavion arvosarjoja, ei vain valittua.

Spacing

PylvÀiden vÀlistys luokkien vÀlillÀ mÀÀritetÀÀn prosentteina. Suurin vÀli on 600% palkin leveydestÀ.

PÀÀllekkÀisyys

MÀÀritetÀÀn pylvÀiden vÀlistys arvosarjojen vÀlillÀ luokassa. HyvÀksytyt arvot ovat vÀliltÀ -100% ... +100%.

Yhteysviivat

Rasti vaikuttaa, ettÀ "pinotussa" ja "suhteellisesti pinotussa" palkkikaaviossa samaan sarjaan kuuluvat pylvÀÀn osat yhdistetÀÀn viivoilla.

NÀytÀ palkit vierekkÀin

Jos kaksi arvosarjaa on skaalattu ja kohdistettu eri y-akseleihin, ne esitetÀÀn toisistaan riippumatta, pÀÀllekkÀin.

Tuloksena eri akseleiden kÀytöstÀ on se, ettÀ ensimmÀiseen y-akseliin kohdistetut palkit jÀÀvÀt osaksi tai kokonaan toiseen kohdistettujen alle. TÀmÀ vÀltetÀÀn nÀyttÀmÀllÀ palkit vierekkÀin. Eri arvosarjojen palkit esitetÀÀn eri kohdista alkavina ja kohdistettuina vain yhteen akseliin.

MyötÀpÀivÀÀn

Toiminto on kÀytettÀvissÀ ympyrÀ- ja rengaskaavioissa. Sektoriosat on jÀrjestetty ympyrÀkaavioissa oletuksena vastapÀivÀÀn. Rasti MyötÀpÀivÀÀn-valintaruudussa vaihtaa kiertosuunnan.

Aloituskulma

VetÀmÀllÀ pientÀ pistettÀ pitkin asteikkoympyrÀÀ tai napsauttamalla ympyrÀssÀ sÀÀdetÀÀn ympyrÀ- ja rengaskaavioiden alkukulma. Se on ensimmÀisen sektorin alkukohdalle matemaattisesti esitetty suunta. Arvolla 90 astetta ensimmÀinen sektorin piirtÀminen alkaa klo 12 suunnasta. Arvolla 0 astetta aloitetaan klo 3 suunnasta.

Huomautus-kuvake

Vanhemmilla versioilla luoduissa 3D-ympyrÀ- ja -rengaskaavioissa 0 astetta oli aloituskulmana 90 asteen asemesta. Vanhoilla ja uusilla 2D-kaavioilla oletuksena on 90 asteen alkukulma.


Huomautus-kuvake

Kun muutetaan aloituskulmaa ja -suuntaa, vain nykyiset ohjelmaversiot nÀyttÀvÀt muuttuneet arvot. ErÀÀt vanhemmat ohjelmaversiot esittÀvÀt samat asiakirjat kÀyttÀen omia oletusarvojaan: aina myötÀpÀivÀÀn ja 90 asteen (2D-ympyrÀkaaviot) tai 0 asteen (3D-ympyrÀkaaviot) aloituskulmalla.


Astetta

Annetaan aloituskulma 0 ja 359 asteen vÀliltÀ. Nuolipainikkeita napsauttamallakin voidaan nÀkyvÀÀ arvoa muuttaa.

Puuttuvien arvojen kuvaaminen

Joskus kaaviossa esitettÀvÀstÀ arvosarjasta puuttuu joku arvo. Valittavissa on erilaisia vaihtoehtoja, miten puuttuvat arvot kuvataan. NÀmÀ vaihtoehdot ovat valittavissa vain joillekin kaaviotyypeille.

JÀtÀ aukko

Puuttuvan arvon kohdalle ei esitetÀÀn mitÀÀn tietoa. TÀmÀ vaihtoehto on oletuksena pylvÀs-, palkki-, viiva- ja verkkokaavioissa.

Oleta nollaksi

Puuttuva arvon y-lukema esitetÀÀn nollana. TÀmÀ vaihtoehto on oletuksena aluekaaviossa.

Jatka viivaa

Puuttuva arvon kohdalla esitetÀÀn viereisistÀ arvoista saatu interpolaatio. TÀmÀ vaihtoehto on oletuksena XY-kaaviossa.

SisÀllytÀ piilotettujen solujen arvot.

MerkintÀ tarkoittaa, ettÀ myös paraikaa lÀhdealueella piilotettuina olevien solujen arvot esitetÀÀn.

Hide legend entry

Do not show legend entry for the selected data series or data point.

Please support us!