X/Y-virhepalkit

X tai Y -virhepalkit -valintaikkunaa käytetään vaihteluvälin esittämiseen 2D-kaavioissa.

Jos arvosarjan osatekijä on valittuna, tämä komento kohdistuu vain kyseiseen arvosarjaan. Jos yhtään osatekijää ei ole valittuna, komento kohdistuu kaikkiin arvosarjoihin.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)


Virhejana eli -palkki on osoitin, joka ulottuu arvopisteen x:n tai y:n vaihteluvälin alarajalta sen ylärajalle. Kun "keskihajonta" on valittu, vaihtelu on suhteessa sarjan keskiarvoon kaikilla arvopisteillä. Poikkeama alas ja ylös tulee joko käytetystä funktiosta tai annetaan syötteinä.

Huomautus-kuvake

Lisää - X/Y-virhepalkit-valikkotoiminto on käytettävissä vain 2D-kaavioissa.


Virheluokka

Virheluokka-osiossa valitaan vaihtelun esittämistapa.

Ei mikään

Does not show any error bars.

Vakioarvo

Displays constant values that you specify in the Parameters area.

Prosenttiosuus

Displays a percentage. The display refers to the corresponding data point. Set the percentage in the Parameters area.

Funktiot

Valitaan funktio, jolla lasketaan esitettävän vaihteluvälin jana.

Keskivirhe: esitetään keskivirhe.

Variance: Displays the variance calculated from the number of data points and respective values.

Standard Deviation: Displays the standard deviation (square root of the variance). Unlike other functions, error bars are centered on the mean.

Error Margin: Displays the highest error margin in percent according to the highest value of the data group. Set the percentage in the Parameters area.

Solualue

Napsautetaan ensin Solualue-valintanappia ja sitten määritetään solualueet, mistä vaihteluarvot ylös- ja alaspäin otetaan.

Arvopistetaulukosta

Kaavioille, joissa on sisäinen aineisto, virhejanan arvot voidaan kirjata arvopistetaulukkoon. Arvopisteiden muokkaus -valintaikkunaan tulee näkyviin lisäsarakkeet, otsikoituna: Positiiviset X/Y-virhepalkit ja Negatiiviset X/Y-virhepalkit.

Sama arvo molemmissa

Enable to use the positive error values also as negative error values. You can only change the value of the "Positive (+)" box. That value gets copied to the "Negative (-)" box automatically.

Error Indicator

Specifies the error indicator.

Positiivinen ja negatiivinen

Esitetään virhejanat sekä ylä-että alarajoille.

Positiivinen

Esitetään virhejanat vain ylärajoille.

Negatiivinen

Esitetään virhejanat vain alarajoille.

Please support us!