Akselit

Määritellään esitettävät kaavion akselit.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Axes (Charts)


Pääakselit

X-akseli

X-akselin esitys jaollisena suorana.

Y-akseli

Y-akselin esitys jaollisena suorana.

Z-akseli

Z-akselin esitys jaollisena suorana. Akseli näkyy vain 3D-kuvaajissa.

Toissijaiset akselit

Tätä osioita käytetään toisen akselin lisäämiseen kaavioon. LibreOffice esittää akselin ja sen tunnuksen, jos arvosarja on jo liitetty akseliin. Toiminto kytketään pois jälkikäteen tarvittaessa. Jos mitään arvojoukkoa ei ole liitetty tähän akseliin ja toiminto aktivoidaan, pääakselia käytetään lisäakselin perustana.

X-akseli

Kaavioon lisätään toissijainen x-akseli.

Y-akseli

Kaavioon lisätään toissijainen x-akseli.

Vihje-kuvake

Pääakseli ja lisäakseli voivat olla eri jaotuksella. Esimerkiksi toisen akselin jako voi olla 2 cm ja toisen 1,5 cm.


Please support us!