Arvopisteiden otsikot

Avataan Arvopisteiden otsikot -valintaikkuna, jossa voidaan asetella arvojen otsikot.

Jos arvosarjan osatekijä on valittuna, tämä komento kohdistuu vain kyseiseen arvosarjaan. Jos yhtään osatekijää ei ole valittuna, komento kohdistuu kaikkiin arvosarjoihin.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Insert - Data Labels (Charts)

Valitse Muotoilu - Muotoile valinta - Arvopiste/Arvosarja - Arvopisteiden otsikot -välilehti (arvosarjoille ja -pisteille) (Kaaviot)


Näytä arvo lukuna

Arvopisteet esitetään absoluuttisina arvoina.

Lukumuoto

Numeeristen arvojen muotoiluun avataan valintaikkuna.

Näytä arvo prosenttiosuuksina

Esitetään arvopisteille prosenttiosuus kussakin sarakkeessa.

Prosenttiosuuden muoto

Prosenttiluvun muotoiluun avataan valintaikkuna.

Näytä luokka

Esitetään arvopisteiden otsikkotekstit.

Näytä seliteruutu

Esitetään selitekuvake kunkin arvopisteotsikon vieressä

Erotinmerkki

Valitaan erotinmerkki, kun yhdessä otsikossa on useampi merkkijono.

Sijoitus

Valitaan arvojen otsikoiden sijoittelu objektiin nähden.

Tekstin kirjoitussuunta

Määrätään kirjoitussuunta kappaleissa, joissa käytetään laajennettua tekstin asettelua (CTL). Tämä piirre on käytettävissä vain, jos CTL-tuki on asetettu.

Kierrä tekstiä

Selitetekstien suunta voidaan asettaa kehää napsauttamalla.

Annetaan aineistoselitteiden vastapäiväinen kiertokulma.

Please support us!