Valikot

Seuraavat valikkokomennot ja -toiminnot ovat käytettävissä laskentataulukoissa.

Huomautus-kuvake

Ikkuna, jossa asiakirja on, pitää olla valittuna, jotta valikkokomentoja voidaan käyttää. Samalla tavalla, objekti pitää olla valittuna asiakirjassa, että siihen liittyviä valikkokomentoja voi käyttää.


Varoitus-kuvake

Valikot ovat aiheen mukaisia. Tämä tarkoittaa, että ne valikon osat ovat käytettävissä, joilla on merkitystä työstettävän tehtävän kannalta. Kun kohdistin on tekstissä, silloin kaikki ne valikon osat ovat esillä, joita tarvitaan tekstin muokkaamisessa. Jos asiakirjassa on valittu kuva, silloin näkyvillä on valikon osat, joita käytetään kuvan muokkaamiseen.


Tiedosto

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Muokkaa

Valikon toiminnot painottuvat käsiteltävän asiakirjan sisällön lisäämiseen tai vähentämiseen.

Näytä

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Lisää

The Insert menu contains commands for inserting new elements, such as images, text boxes, object, media, cell names and much more into the current sheet.

Muotoilu

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

Taulukko

Tämän valikon komennoilla voi muokata ja hallita laskentataulukkoa ja sen osia.

Tiedot

Käytä Tiedot-valikon toimintoja käsiteltävän taulukon aineiston jalostamiseen. Voit määrittää alueita, lajitella ja suodattaa tietoa, laskea yhteenvetoja, jäsentää aineistoa sekä käyttää tietojen ohjaustoimintoa.

Työkalut

The Tools menu contains commands to check spelling, to trace sheet references, to find mistakes and to define scenarios.

Ikkuna

Valikossa käsitellään asiakirjaikkunoita ja niiden näkyvyyttä.

Ohje

Ohjevalikosta otetaan LibreOffice-ohjetoiminto käyttöön.

Please support us!