Solujen nimeäminen

Sallitut nimet

Names in Calc can contain letters, numeric characters, and the underline character. Names must start with a letter or an underline character.

Sallitut erikoismerkit:

Nimet eivät saa olla samoja kuin soluviitteet. Esimerkiksi nimi A1 on epäkelpo, koska A1 on soluviite vasemman yläkulman soluun.

Names must not start with the letters C or R followed by a number; also single characters C and R are not allowed as names. See the ADDRESS function for more information.

Names for cell ranges must not include blanks. Blanks are allowed within names for sheets and documents.

Solujen ja kaavojen nimeäminen

Hyvä tapa solujen ja solualueiden viitteiden luettavuuden parantamiseksi on alueiden nimeäminen. Esimerkiksi alueelle A1:B2 voidaan antaa nimeksi Alku. Tällöin voidaan kirjoittaa kaava "=SUM(Alku)". Jopa rivien ja sarakkeiden lisäämisen ja poistamisen jälkeenkin LibreOffice sijoittaa oikean nimen oikealle alueelle. Välilyönnit eivät ole sallittuja aluenimissä .

Esimerkiksi on paljon helpompaa lukea tuottoverotuksen kaavaa, jos kirjoitetaan "= summa * veroprosentti" tämän asemesta "= A5 * B12". Tässä tapauksessa A5-solulle annetaan nimi "summa" ja solulle B12 "veroprosentti."

Usein tarvittavien kaavojen tai kaavojen osien nimeämiseen käytetään Määritä nimet -valintaikkunaa. Alueiden nimeämiseksi:

  1. Select a cell or range of cells, then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. The Define Names dialog appears.

  2. Kirjoita valitun alueen nimi Nimi-kenttään. Napsauta Lisää-painiketta. Juuri määritelty nimi ilmestyvät luetteloon kentän alla. Napsauta OK-painiketta valintaikkunan sulkemiseksi.

Samassa valintaikkunassa voidaan nimetä myös muita solualueita antamalla niille nimi kentässä ja valitsemalla vastaava solualue sen jälkeen.

Jos nimeä kirjoitetaan kaavassa, koko nimi ilmestyy vihjeenä muutamien ensimmäisten kirjainten jälkeen.

Please support us!