Lukujen muotoilu tekstinä

Lukuja voidaan muotoilla tekstiksi LibreOffice Calcissa. Avataan solun tai solualueen kohdevalikko ja valitaan Muotoile solut - Luku ja valitaan sitten Luokka-luettelosta "Teksti". Kaikki muotoilulle alueelle myöhemmin syötettävät luvut tulkitaan tekstiksi. Näiden "lukujen" esitys on vasemmalle tasattu, aivan kuten muidenkin tekstien.

Jos käyttäjä on jo syöttänyt tavallisia lukuja soluihin, joiden muotoilu muutetaan myöhemmin "Teksti"-luokkaan, nuo luvut säilyvät tavallisina lukuina. Niitä ei muunneta. Vain myöhemmin syötettävät tai muokattavat luvut muuttuvat tekstiksi.

Jos tarkoitus on syöttää luku suoraan tekstinä, kirjoitetaan solun alkuun heittomerkki ('). Esimerkiksi sarakeotsikkoina oleviksi vuosiksi syötetään '1999, '2000 ja '2001. Heittomerkki ei näy solussa, se vain merkitsee, että syöte tunnistetaan tekstiksi. Tämä on tarpeellista esimerkiksi syötettäessä nollalla (0) alkavia puhelin- tai postinumeroita, koska etunollat (0) poistetaan tavallisissa lukumuodoissa.

Please support us!