Solujen yhdistäminen ja erottaminen

Suorakulmaisen solualueen solut voidaan valita ja yhdistää yhdeksi soluksi. Käänteisesti, voidaan ottaa suuri, useista yksittäisistä soluista yhdistämällä luotu solu ja jakaa se takaisin yksittäisiksi soluiksi.

Huomautus-kuvake

Kopioitaessa soluja yhdistettyjä soluja sisältävälle kohdealueelle, kohteen solujen yhdistäminen puretaan ensin, sitten liitetään kopioitavat solut. Jos kopioidut solut ovat yhdistettyjä soluja, ne säilyttävät yhdistetyn tilansa.


Solujen yhdistäminen

  1. Valitse viereiset solut.

  2. Valitse Muotoilu - Yhdistä solut - Yhdistä solut. Jos valitset Muotoilu - Yhdistä solut - Yhdistä ja keskitä solut, solusisältö keskitetään yhdistettyyn soluunl.

Solujen jakaminen

  1. Sijoita kursori jaettavaan soluun.

  2. Valitse Muotoilu - Yhdistä solut - Jaa solut.

Toisiin taulukoihin viittaaminen

Please support us!