Skenaarioiden käyttäminen

LibreOffice Calcin skenaario on joukko soluarvoja, joita voidaan käyttää laskennassa. Kukin taulukon skenaario nimetään. Yleensä käyttäjä määrittelee useita, hieman toisistaan eroavia, skenaarioita samaan taulukon alueeseen. Tällöin soluarvojen joukko voidaan vaihtaa helposti nimen perusteella ja tulokset ovat välittömästi nähtävissä. Skenaariot ovat "entä jos"-kysymyksiin sopiva työväline.

Käyttäjän skenaarioiden luominen

Skenaarion luomiseksi valitaan kaikki ne solut, joihin tulee skenaarion aineistoa.

  1. Select the cells that contain the values that will change between scenarios. To select multiple cells, hold down the key as you click each cell.

  2. Valitse Työkalut - Skenaariot. Esille tulee Luo skenaario -valintaikkuna.

  3. Nimeä uusi skenaario ja jätä muut kentät oletusarvoisiksi. Sulje valintaikkuna OK:lla. Uusi skenaario on heti aktiivinen.

Skenaarioiden käyttö

Skenaariot voidaan valita rakenneselaimessa:

  1. Avaa rakenneselain Rakenneselainkuvakkeesta rakenneselainkuvake, jossa kompassi Oletus-palkissa.

  2. Click the Scenarios icon Scenarios icon in the Navigator.

Määritellyt skenaariot ovat näkyvillä rakenneselaimessa luotaessa kirjoitettuine huomautuksineen.

Huomautus-kuvake

Mikäli halutaan tietää, mihin muihin arvoihin skenaarion kohdistettu arvo vaikuttaa, valitaan Työkalut - Jäljitys - Jäljitä seuraajat. Näkyviin tulee nuolet soluihin, jotka ovat riippuvia kohdistetusta solusta.


Please support us!