Rivikorkeuden ja sarakeleveyden muuttaminen

Rivin korkeutta voidaan muuttaa hiirellä tai valintaikkunan kautta.

Huomautus-kuvake

Tässä riveistä ja rivikorkeudesta kuvatut seikat ovat sovellettavissa vastaavasti sarakkeisiin ja sarakeleveyteen.


Rivikorkeuden ja sarakeleveyden muuttaminen hiirellä

Rivikorkeuden ja sarakeleveyden muuttaminen valintaikkunassa

  1. Napsauta riviä, niin että se tulee kohdistetuksi.

  2. Avaa vasemmasta reunasta rivitunnuksen kohdevalikko.

    Nähtävissä on komennot Rivin korkeus ja Optimaalinen rivikorkeus. Kummallakin avataan oma valintaikkunansa.

Please support us!