Osoitteet ja viitteet, absoluuttiset ja suhteelliset

Suhteellinen viittaaminen eli osoittaminen

Solu sarakkeessa A, rivillä 1 saa osoitteekseen A1. Vierekkäisiä soluja voidaan osoittaa antamalla ensin vasemman yläkulman koordinaatit, sitten puolipiste, jota seuraa oikean alakulman koordinaatit eli soluosoite. Esimerkiksi vasemman yläkulman neljän ensimmäisen solun muodostaman neliön osoite on A1:B2.

Tällä tavalla osoittaminen muodostaa suhteellisen viittauksen alueelle A1:B2. Suhteellinen tarkoittaa tässä sitä, että viittaus tälle alueelle säätyy kaavoja kopioitaessa.

Absoluuttinen viittaaminen eli osoittaminen

Absolute referencing is the opposite of relative addressing. A dollar sign is placed before each letter and number in an absolute reference, for example, $A$1:$B$2.

Vihje-kuvake

LibreOffice can convert the current reference, in which the cursor is positioned in the input line, from relative to absolute and vice versa by pressing F4. If you start with a relative address such as A1, the first time you press this key combination, both row and column are set to absolute references ($A$1). The second time, only the row (A$1), and the third time, only the column ($A1). If you press the key combination once more, both column and row references are switched back to relative (A1)


LibreOffice Calc shows the references to a formula. If, for example, you click the formula =SUM(A1:C5;D15:D24) in a cell, the two referenced areas in the sheet will be highlighted in color. For example, the formula component "A1:C5" may be in blue and the cell range in question bordered in the same shade of blue. The next formula component "D15:D24" can be marked in red in the same way.

Suhteellisten ja absoluuttisten viitteiden käyttäminen

Mikä tekee viittauksesta suhteellisen? Oletetaan, että haluat laskea solussa E1 solualueen A1:B2 summan. Soluun E1 syötetään kaava: =SUM(A1:B2). Jos myöhemmin päätät lisätä uuden sarakkeen sarakkeen A eteen, yhteenlaskettavat osatekijät ovat silloin soluissa B1:C2 ja kaava on solussa F1, ei solussa E1. Jos kaavat eivät muuttuisi lisäämisen jälkeen, joutuisit tämän takia tarkistamaan ja korjaamaan kaikki kaavat taulukossa ja mahdollisesti toisissakin taulukoissa.

Kaikeksi onneksi LibreOffice tekee työn puolestasi. Kun uusi A-sarake lisätään, kaava =SUM(A1:B2) päivittyy muotoon =SUM(B1:C2). Rivinumerot säätyvät samoin lisättäessä uusi rivi 1. Absoluuttiset ja suhteelliset viittaukset säädetään LibreOffice Calcissa aina, kun viitattu alue siirretään. Mutta kaavaa kopioitaessa on huomioitava, että vain suhteelliset viittaukset säädetään, ei absoluuttisia.

Absoluuttisia viittauksia käytetään, kun laskennassa viitataan yhteen tiettyyn soluun taulukolla. Jos kaava, joka viittaa tähän erityiseen soluun kopioidaan riviä alemmaksi, myös soluviittaus muuttuu alemmaksi, ellei solun koordinaatteja ole määritetty absoluuttisiksi.

Rivien ja sarakkeiden lisäämisen lisäksi viitteet voivat muuttua kun tiettyihin soluihin viittaavaa kaavaa kopioidaan toiselle taulukon alueelle. Oletetaan, että olet syöttänyt kaavan =SUM(A1:A9) riville 10. Jos nyt haluat laskea oikealla puolella olevan sarakkeen summan, kaava yksinkertaisesti kopioidaan soluun oikealla. Kaavan kopioksi sarakkeessa B tulee =SUM(B1:B9).

Please support us!