Editing Pivot Charts

Edit a pivot chart in the same way as normal charts.

To edit a pivot chart

 1. Napsauttamalla kaaviota voidaan muokata sen objektiominaisuuksia:

  kokoa ja sijaintia sivulla

  tasausta, rivitystä, reunaa ja niin edelleen.

 2. Kaksoisnapauttamalla kaaviota päästään kaavion muokkaustilaan muokkaamaan:

  - kaavion aineiston arvoja (sisäistä aineistoaan käyttävissä kaaviossa)

  - kaaviotyyppiä, akseleita, otsikoita, taustoja, viivastoja ja niin edelleen.

 3. Kaavion muokkaustilassa kaksoisnapsauttamalla kaavion osatekijää:

  - akselia: päästään muokkaamaan asteikkoa, tyyliä, väriä ja niin edelleen

  - arvopistettä: päästään valitsemaan ja muokkaamaan arvopisteen arvosarjaa

  - yksittäistä arvopistettä, jota on napsautettu arvosarja valittuna: päästään muokkaamaan arvopisteen ominaisuuksia (esimerkiksi yksittäistä palkkia palkkikaaviossa)

  - selitettä: päästään valitsemaan ja muokkaamaan selitettä. Napsauta ja sitten kaksoisnapsauta valitun selitteen symbolia vastaavan arvosarjan muokkaamiseksi.

  - mitä tahansa muuta kaavion elementtiä: päästään muokkaamaan sen ominaisuuksia. Samaan pääsee muotoiluvalikosta valitun elementin osalta.

 4. Muokkaustilasta poistutaan napsauttamalla kaavion ulkopuolella.

Vihje-kuvake

Korkealaatuisia kaaviotulosteita saadaan viemällä kaavio PDF-tiedostoksi ja tulostamalla tuo tiedosto.


Kaavion muokkaustilassa kaavioiden Muotoilu-palkki on esillä asiakirjan yläreunalla. Kaavioon mukautettu Piirros-palkki ilmestyy asiakirjan alareunalle. Sen kuvakkeet ovat osajoukko Draw'n ja Impressin Piirros-palkista.

Kaavion osatekijää eli kaavioelementtiä kakkospainikkeella napsauttaen voi avata kohdevalikon, jossa on useita valitun osatekijän muotoilukomentoja.

Kaavion otsikoiden muokkaaminen

Kaavion akseleiden muokkaaminen

Kaavioselitteen muokkaaminen

Pintakuvioinnin lisääminen kaavion pylväisiin

Kolmiulotteinen näkymä

Avaa esimerkkitiedosto:

Please support us!