Useiden taulukkojen käyttäminen

Useiden taulukoiden valitseminen

Käsiteltävän taulukon taulukkovalitsin on aina näkyvissä valkoisena muiden valitsimien edessä. Napsauttamalla taulukkovalitsinta painaen -näppäintä voidaan valita useita taulukkoja.

Näppäimistöä käyttäen voidaan useita taulukoita valita yhdistelmillä Vaihto++Page Up tai +Page Down.

Valinnan peruutus

Taulukon valinnan peruuttamiseksi napsautetaan sen taulukkovalitsinta uudestaan painaen-näppäintä. Taulukkoa, joka on parasta aikaa avoinna, ei voida tällä tavalla poistaa valinnasta.

Monitaulukkolaskenta

Käyttäjä voi viitata kaavassa taulukoiden muodostamaan alueeseen määrittämällä alueen ensimmäisen ja viimeisen taulukon, esimerkiksi kaava =SUM(Taulukko1.A1:Taulukko3.A1) laskee yhteen kaikki A1-solut Taulukko1:stä Taulukko3:een.

Please support us!