Monilaskennan käyttäminen

Monilaskenta sarakkeissa tai riveillä

The Data - Multiple Operations command provides a planning tool for "what if" questions. In your spreadsheet, you enter a formula to calculate a result from values that are stored in other cells. Then, you set up a cell range where you enter some fixed values, and the Multiple Operations command will calculate the results depending on the formula.

Kaavat-kenttään syötetään soluviite kaavaan, jota sovelletaan tietoalueella. Sarakkeiden syöttösolu/Rivien syöttösolu -kenttään syötetään soluviite vastaavaan soluun, joka on osa kaavaa. Tämä on selitettävissä parhaiten esimerkein:

Esimerkkejä

Valmistat leluja, jotka myydään hintaan 10 € kappale. Kunkin lelun valmistus maksaa 2 €, minkä lisäksi kiinteät kulut ovat 10 000 € vuodessa. Paljonko voittoa saat vuodessa myydessäsi tietyn määrän leluja?

what-if sheet area

Yhden kaavan ja yhden muuttujan laskeminen

 1. Voiton eli tuoton laskemiseksi anna ensin joku luku kappalemääräksi (myydyt tuotteet) - tässä esimerkissä 2000. Voitto saadaan laskettua kaavasta voitot=kappalemäärä * (myyntihinta - välittömät kustannukset) - kiinteät kulut. Syötä tämä kaava soluun B5.

 2. Syötä sarakkeeseen D allekkain annetut vuosimyynnit; esimerkiksi 500 ... 5000, välin ollessa 500.

 3. Valitse alue D2:E11, siis sarakkeen D arvot ja tyhjät viereiset solut sarakkeesta E.

 4. Valitse Tiedot - Monilaskenta.

 5. Napsauta solua B5, kun kohdistin on Kaavat-kentässä.

 6. Aseta kohdistin Sarakkeiden syöttösolu -kenttään ja napsauta solua B4. Tämä tarkoittaa, että B4, kappalemäärä, on kaavassa muuttujana, joka korvataan valitun sarakkeen arvoilla.

 7. Sulje valintaikkuna OK:lla. Sarakkeessa E näkyvät tuotot eri määrillä.

Useiden kaavojen laskeminen samanaikaisesti

 1. Poista sarake E.

 2. Syötä soluun C5 seuraava kaava: = B5 / B4. Nyt lasketaan vuosituottoa myytävää tuotetta kohti.

 3. Valitse alue D2:F11, siis kolme saraketta.

 4. Valitse Tiedot - Monilaskenta.

 5. Kohdistin Kaavat-kentässä, valitse solut B5 ... C5.

 6. Aseta kohdistin Sarakkeiden syöttösolu -kenttään ja napsauta solua B4.

 7. Sulje valintaikkuna OK:lla. Sarakkeessa E näkyvät tuotot ja kappalekohtaiset vuosituotot näkyvät sarakkeessa F.

Multiple Operations Across Rows and Columns

LibreOffice allows you to carry out joint multiple operations for columns and rows in so-called cross-tables. The formula cell has to refer to both the data range arranged in rows and the one arranged in columns. Select the range defined by both data ranges and call the multiple operation dialog. Enter the reference to the formula in the Formulas field. The Row input cell and the Column input cell fields are used to enter the reference to the corresponding cells of the formula.

Kaksimuuttujainen laskenta

Tarkastellaan yllä olevaa esimerkkitaulukkoa. Ei halutakaan vaihdella pelkästään vuosituotantoa, vaan myös myyntihintaa, ja ollaan kiinnostuneita tuotosta eli voitosta kussakin tapauksessa.

Laajennetaan aiemmin käytettyä taulukkoa. Soluissa D2 ... D11 on luvut 500, 1000 ja niin edelleen, aina 5000 asti. Soluihin E1 ... H1 syötetään luvut 8, 10, 15 ja 20.

 1. Valitse solualue D1:H11.

 2. Valitse Tiedot - Monilaskenta.

 3. Napsauta solua B5, kun kohdistin on Kaavat-kentässä.

 4. Aseta kohdistin Rivien syöttösolu -kenttään ja napsauta solua B1. Tämä tarkoittaa, että B1, myyntihinta, on vaakasuuntainen muuttuja (joka saa arvot 8, 10, 15 ja 20).

 5. Aseta kohdistin Sarakkeiden syöttösolu -kenttään ja napsauta solua B4. Tämä tarkoittaa, että B4, kappalemäärä, on pystysuuntainen muuttuja.

 6. Sulje valintaikkuna OK:lla. Alueella E2:H11 näkyy voitto eri myyntihinnoilla.

Please support us!