Monilaskennan käyttäminen

Monilaskenta sarakkeissa tai riveillä

Tiedot - Useita toimintoja -komento tarjoaa työkalun "entä jos" -kysymysten suunnitteluun. Laskentataulukkoon syötetään kaava tuloksen laskemiseksi arvoista, jotka on talletettu muihin soluihin. Sitten laaditaan solualue, jonne syötetään vakioarvoja, ja Useita toimintoja -komento laskee kaavasta riippuvat tulokset.

Kaavat-kenttään syötetään soluviite kaavaan, jota sovelletaan tietoalueella. Sarakkeiden syöttösolu/Rivien syöttösolu -kenttään syötetään soluviite vastaavaan soluun, joka on osa kaavaa. Tämä on selitettävissä parhaiten esimerkein:

Esimerkkejä

Valmistat leluja, jotka myydään hintaan 10 € kappale. Kunkin lelun valmistus maksaa 2 €, minkä lisäksi kiinteät kulut ovat 10 000 € vuodessa. Paljonko voittoa saat vuodessa myydessäsi tietyn määrän leluja?

what-if sheet area

Yhden kaavan ja yhden muuttujan laskeminen

 1. Voiton eli tuoton laskemiseksi anna ensin joku luku kappalemääräksi (myydyt tuotteet) - tässä esimerkissä 2000. Voitto saadaan laskettua kaavasta voitot=kappalemäärä * (myyntihinta - välittömät kustannukset) - kiinteät kulut. Syötä tämä kaava soluun B5.

 2. Syötä sarakkeeseen D allekkain annetut vuosimyynnit; esimerkiksi 500 ... 5000, välin ollessa 500.

 3. Valitse alue D2:E11, siis sarakkeen D arvot ja tyhjät viereiset solut sarakkeesta E.

 4. Valitse Tiedot - Useita toimintoja.

 5. Napsauta solua B5, kun kohdistin on Kaavat-kentässä.

 6. Aseta kohdistin Sarakkeiden syöttösolu -kenttään ja napsauta solua B4. Tämä tarkoittaa, että B4, kappalemäärä, on kaavassa muuttujana, joka korvataan valitun sarakkeen arvoilla.

 7. Sulje valintaikkuna OK:lla. Sarakkeessa E näkyvät tuotot eri määrillä.

Useiden kaavojen laskeminen samanaikaisesti

 1. Poista sarake E.

 2. Syötä soluun C5 seuraava kaava: = B5 / B4. Nyt lasketaan vuosituottoa myytävää tuotetta kohti.

 3. Valitse alue D2:F11, siis kolme saraketta.

 4. Valitse Tiedot - Useita toimintoja.

 5. Kohdistin Kaavat-kentässä, valitse solut B5 ... C5.

 6. Aseta kohdistin Sarakkeiden syöttösolu -kenttään ja napsauta solua B4.

 7. Sulje valintaikkuna OK:lla. Sarakkeessa E näkyvät tuotot ja kappalekohtaiset vuosituotot näkyvät sarakkeessa F.

Monilaskenta ristiin sarakkeissa ja riveillä

LibreOffice sallii sarakkeiden ja rivien yhdistetyn monilaskennan niin kutsutuissa ristitaulukoissa. Kaavasolun pitää viitata sekä riveihin järjestettyyn että sarakkeisiin järjestettyyn arvoalueeseen. Tehtävän suorittamiseksi valitaan molempien arvoalueiden määrittämä alue ja käynnistetään Useita toimintoja -valintaikkuna. Syötetään viite kaavaan Kaavat-kenttään. Rivien syöttösolu ja Sarakkeiden syöttösolu -kenttiä käytetään vastaavien soluviitteiden syöttämiseen kaavaan.

Kaksimuuttujainen laskenta

Tarkastellaan yllä olevaa esimerkkitaulukkoa. Ei halutakaan vaihdella pelkästään vuosituotantoa, vaan myös myyntihintaa, ja ollaan kiinnostuneita tuotosta eli voitosta kussakin tapauksessa.

Laajennetaan aiemmin käytettyä taulukkoa. Soluissa D2 ... D11 on luvut 500, 1000 ja niin edelleen, aina 5000 asti. Soluihin E1 ... H1 syötetään luvut 8, 10, 15 ja 20.

 1. Valitse solualue D1:H11.

 2. Valitse Tiedot - Useita toimintoja.

 3. Napsauta solua B5, kun kohdistin on Kaavat-kentässä.

 4. Aseta kohdistin Rivien syöttösolu -kenttään ja napsauta solua B1. Tämä tarkoittaa, että B1, myyntihinta, on vaakasuuntainen muuttuja (joka saa arvot 8, 10, 15 ja 20).

 5. Aseta kohdistin Sarakkeiden syöttösolu -kenttään ja napsauta solua B4. Tämä tarkoittaa, että B4, kappalemäärä, on pystysuuntainen muuttuja.

 6. Sulje valintaikkuna OK:lla. Alueella E2:H11 näkyy voitto eri myyntihinnoilla.

Please support us!