Solujen siirto vetäen ja pudottaen

Kun Calcin taulukon solu- rivi- tai sarakevalinta vedetään ja pudotetaan, solut (mukaan lukien valittujen rivien ja sarakkeiden solut) normaalisti korvaavat alle jäävät solut. Tämä on tavallinen korvaustila.

Huomaa, että kokonaisten rivien tai sarakkeiden siirtämiseksi (tai kopioimiseksi) eri paikkaan rivit tai sarakkeet on ensin valittava ja veto on sen jälkeen aloitettava valittuna olevien solujen, ei rivi- tai sarakeotsikoiden kohdalta.

Kun -näppäintä pidetään pohjassa hiiren painiketta vapautettaessa, siirrytään lisäystilaan.

  1. Lisäystilassa pudotuksen alle jäävät solut väistyvät oikealle tai alas ja pudotettavat solut lisätään tyhjenneelle alueelle ilman ylikirjoitusta.

  2. Ympäröivä kehys näyttää erilaiselta siirrettäessä soluja lisäystilassa.

    Ylikirjoitustilassa nähtävissä on valitun alueen ympärillä kaikki neljä reunaa. Lisäystilassa näkyvissä on vain vasen reuna, kun kohdesolut siirretään oikealle. Vain yläreuna on näkyvissä, kun kohdesolut siirretään alas.

    Se, siirretäänkö kohdealuetta oikealle vai alaspäin, riippuu lähde- ja kohdesolujen välimatkasta, kun siirretään samalla taulukolla. Mikäli siirretään eri taulukkojen välillä, väistösuunta riippuu alueen solujen lukumäärästä vaaka- ja pystysuuntaan.

  3. Jos soluja siirretään lisäystilassa samalla rivillä (vain vaakasuuntaisesti) oikealle, silloin solujen lisäyksen jälkeen kaikki solut siirretään vasemmalle lähdealueen täyttämiseksi.

Molemmissa tiloissa voidaan painaa näppäintä tai +Vaihto -näppäimiä vapautettaessa hiiren painiketta lisättäessä kopio tai linkki, vastaavasti.

Painettavat näppäimet, kun hiiren painike vapautuu

Tulos

Ei paineta näppäintä

Solut siirretään ja kohdealueen solut korvataan. Lähdealueen solut tyhjenevät.

-näppäin

Solut kopioidaan ja kohdealueen solut korvataan. Lähdealueen solut jäävät ennalleen.

+Vaihto -näppäimet

Kohdealueen soluihin lisätään linkit lähdealueelle, korvaten kohdealueen solujen aiemman sisällön. Lähdealueen solut jäävät ennalleen.

-näppäin

Solut siirretään ja kohdealueen solut väistävät oikealle tai alaspäin. Lähdesolut tyhjenevät, paitsi jos siirretään samalla rivillä samassa taulukossa.

Jos soluja siirretään samalla rivillä samassa taulukossa, kohdealueen solut siirtyvät oikealle ja sitten koko rivi siirtyy täyttämään lähdealueen.

-näppäimet

Solut kopioidaan ja kohdealueen solut väistyvät oikealle tai alas. Lähdealueen solut jäävät ennalleen.

+Vaihto -näppäimet

Lisätään lähdealuelinkit kohdealueelle, jonka solut väistyvät oikealle tai alas. Lähdealueen solut jäävät ennalleen.


Please support us!