Useiden solujen valitseminen

Suorakulmaisen alueen valinta

Hiiren painike painettuna vedetään alueen kulmasta vastakkaiseen kulmaan.

Yksittäisen solun merkitseminen

Tee jokin seuraavista:

Erillisten solujen valinta

Tee jokin seuraavista:

Merkintätilan vaihtaminen

Napsautetaan tilarivillä ruutua, jossa näkyy jokin tunnuksista NOR, LAA tai LIS, jolloin merkintä- eli valintatila vaihtuu. Tilojen kuvaus on oheisessa taulukossa.

Ruudun teksti

Hiiren napsautuksen vaikutus

NOR

Napsautuksella valitaan kohdistettu solu. Aiemmat valinnat purkautuvat.

LAA

Napsautus merkitsee suorakulmaisen alueen käsiteltävästä solusta napsautettavaan soluun. Vaihtoehtoisesti Vaihto-napsautetaan solua.

LIS

Napsautus solussa lisää sen merkittyjen solujen joukkoon. Merkityn solun napsautus vapauttaa solun merkinnästä. Vaihtoehtoisesti käytetään -napsautusta soluissa NOR-tilassa.


Please support us!