LibreOffice Calcin käyttöohjeet

LibreOfficen yleisten aiheiden ohjesivulta löytyy kaikkiin moduuleihin sopivia käyttöohjeita ikkunoiden ja valikoiden käyttöön, LibreOffice-ohjelmiston mukauttamiseen, tietolähteisiin, galleriaan ja vedä ja pudota -toimintoon ja vastaaviin.

Jos halutaan ohjeita toisesta moduulista, vaihdetaan tuon moduulin ohjeet esille navigointialueen valintaluettelosta.

Taulukoiden ja solujen muotoilu

Rivien tai sarakkeiden lukitseminen otsikoiksi

Negatiivisten lukujen korostaminen

Valuuttalukumuoto soluissa

Deactivating Automatic Changes

Laskentataulukoiden muotoilu

Automaattisen muotoilun käyttö taulukoissa

Selecting Themes for Sheets

Muotoilun asettaminen kaavalla

Ehdollisen muotoilun käyttäminen

Asiakirjaan tehdyn suoran muotoilun peruuttaminen

Copying to Multiple Sheets

Useiden solujen valitseminen

Merge and Unmerge Cells

Desimaalilukujen muotoilu

Mukautetut lukumuodot

Lukujen muotoilu tekstinä

Teksti muuntaminen luvuiksi

Huomautusten lisääminen ja muokkaaminen

Taulukot uudelleen nimeäminen

Rivikorkeuden ja sarakeleveyden muuttaminen

Taulukkonäkymän muuttaminen

Lukujen pyöristys

Vain näkyvien solujen kopiointi

Muotoilun kopiointi kopioi muotoilu -työkalulla

Rivinvaihtojen lisääminen soluihin

Tekstin kierto

Monirivisen tekstin kirjoittaminen

Tekstin ylä- ja alaindeksit

Erikoismerkkien lisääminen

Tekstin värin vaihtaminen

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Sitovien välilyöntien, yhdysmerkkien ja tavutusvihjeiden lisääminen

Muutoksien nauhoittaminen

Arvojen ja kaavojen syöttäminen

Arvojen syöttäminen

Kaavoilla laskeminen

Kaavojen tai arvojen esittäminen

Kaavojen syöttäminen

Kaavojen kopiointi

Laskenta laskentataulukoissa

Päivämäärillä ja ajoilla laskeminen

Aikaerojen laskenta

Murtolukujen syöttäminen

Luvun syöttäminen etunollin

Useiden taulukkojen käyttäminen

Navigating Through Sheet Tabs

Viereisten solujen aineistoon perustuva automaattitäyttö

Lajitteluluetteloiden käyttö

Suodattimien käyttö

Automaattisen suodatuksen käyttö

Applying Advanced Filters

Vain näkyvien solujen kopiointi

Matriisikaavojen syöttäminen

Taulukoiden kierto (transponointi)

Käyttäjän määrittämät funktiot

Viitteiden syöttäminen

Solujen nimeäminen

Nimien tunnistus osoitteiksi

Soluviittaus vedä ja pudota -toiminnolla

Osoitteet ja viitteet, absoluuttiset ja suhteelliset

Viittaaminen URL-osoitteisiin

Toisiin taulukoihin viittaaminen

Matriisikaavojen syöttäminen

Ulkoisen aineiston lisääminen taulukkoon (web-kysely)

Taulukon tietokanta-alueet

Calcin tietokanta-alueiden määritys

Solualueiden suodatus

Lajittelu tietokanta-alueilla

Kehittynyt laskenta

Pivot-taulukko

Pivot-taulukoiden luominen

Pivot-taulukoiden muokkaaminen

Pivot-taulukoiden suodattaminen

Pivot-taulukoiden päivittäminen

Pivot-taulukoiden poistaminen

Pivot-taulukon tuotosalueiden valitseminen

Tietojen yhdistäminen

Tavoitteen haun käyttäminen

Monilaskennan käyttäminen

Solusisältöjen kelpoisuus

Skenaarioiden käyttäminen

Tulostus ja tulostuksen esikatselu

Taulukon tulostusalueiden määritys

Taulukon yksityiskohtien tulostaminen

Tulostettavien sivujen lukumäärän määritys

Taulukoiden tulostaminen vaakasivuille

Rivien tai sarakkeiden toistaminen jokaiselle tulostesivulle

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Asiakirjojen tuonti ja vienti

CSV-tekstitiedostojen avaaminen ja tallentaminen

CSV-tekstitiedostojen tuonti ja vienti kaavojen kera

dBASE-tiedostojen tuonti ja vienti

Taulukoiden tallentaminen ja avaaminen HTML-muodossa

Asiakirjojen lähettäminen sähköpostilla

Muissa tiedostomuodoissa tallennettujen asiakirjojen avaaminen

Asiakirjojen tallentaminen muihin tiedostomuotoihin

Muut aiheet

Näppäinoikotiet (LibreOffice Calcin saavutettavuus)

Liittäminen muotovalinnoin

Työhakemiston vaihtaminen

Solujen suojaaminen muutoksilta

Suojauksen purku soluista

Rivien tai sarakkeiden lukitseminen otsikoiksi

Huomautusten lisääminen ja muokkaaminen

Taulukoiden kierto (transponointi)

Käyttäjän määrittämät funktiot

Ulkoisen aineiston lisääminen taulukkoon (web-kysely)

Vuodet 19xx/20xx

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Viivatyylien käyttäminen työkalupalkin avulla

Nuolityylien määritteleminen

Viivatyylien määrittely

Recording a Macro

Please support us!