Rivien tai sarakkeiden lukitseminen otsikoiksi

Jos taulukossa on rivejä tai sarakkeita, joiden aineisto ulottuu näyttÜalueen ulkopuolelle, osan riveistä tai sarakkeista voi kiinnittää. Kiinnitetyt rivit ja sarakkeet pysyvät näkyvillä taulukkoa vieritettäessä.

  1. Valitse rivi alapuolelta tai sarake oikealle siitä alueesta, jonka haluat pitää kiinnitettynä alueena. Kaikki rivit valinnan yläpuolelta tai kaikki sarakkeet valinnan vasemmalta puolelta kiinnitetään.

    Yhtäaikaista vaaka- ja pystykiinnitystä varten valitse solu, joka on kiinnitettävän alueen ala- ja oikealla puolella.

  2. Choose View - Freeze Rows and Columns.

    To deactivate, choose View - Freeze Rows and Columns again.

Huomautus-kuvake

If the area defined is to be scrollable, apply the View - Split Window command.


Huomautus-kuvake

Kun tulostetaan tietty rivi kaikille asiakirjan sivuille, valitaan Muotoilu - Tulostusalueet - Muokkaa.


Please support us!