Rivien tai sarakkeiden lukitseminen otsikoiksi

Kun laskentataulukolla on pitkiä rivejä tai sarakkeita, joissa aineisto ulottuu näyttöalueen ulkopuolelle, voidaan käyttää lukitusta, joka tekee mahdolliseksi tiettyjen sarakkeiden tai rivien pitämisen näkyvissä, kun vierittäen selataan muuta osaa aineistosta.

  1. Valitse rivi alapuolelta tai sarake oikealle siitä alueesta, jonka haluat pitää lukittuna alueena. Kaikki rivit valinnan yläpuolelta ja kaikki sarakkeet valinnan vasemmalta puolelta lukitaan.

    Yhtäaikaiseen vaaka- ja pystylukitukseen valitse solu, joka on lukittavan alueen ala- ja oikealla puolella.

  2. Choose View - Freeze Rows and Columns.

    To deactivate, choose View - Freeze Rows and Columns again.

Huomautus-kuvake

If the area defined is to be scrollable, apply the View - Split Window command.


Huomautus-kuvake

Kun tulostetaan tietty rivi kaikille asiakirjan sivuille, valitaan Muotoilu - Tulostusalueet - Muokkaa.


Please support us!