Tavoitteen haun käyttäminen

Tavoitteen haun avulla voidaan laskea arvo, joka kaavan osana johtaa määrättyyn kaavan tulokseen. Käyttäjä siis määrittää kaavan, jossa on useita tunnettuja arvoja ja yksi muuttuja sekä kaavan tulos.

Tavoitteen haun esimerkki

Vuosikorkotuoton (I) laskemiseksi luodaan taulukko, jossa on arvot pääomalle (C), vuosien määrälle (n) ja vuosikorolle (i). Kaava on:

I = C * n* i

Oletetaan, että vuosikorko i, joka on 7,5%, ja vuosien määrä n (1) pysyvät vakioina. Halutaan kuitenkin tietää, kuinka paljon pääomaa C pitää sijoittaa, että päästään tiettyyn tulokseen I. Tässä esimerkissä lasketaan, kuinka paljon pääomaa C vaaditaan 15 000 € vuosituottoon.

Annetaan arvot pääomalle C (vapaavalintainen arvo, kuten 100 000 €), vuosien määrälle n (1) ja vuosikorolle i (7,5%), kukin omaan soluunsa. Kirjoitetaan korkotuoton I laskentakaava omaan soluunsa. Käytetään lukuarvojen C, n ja i asemesta soluviitteitä vastaaviin arvoihin.

  1. Sijoita kohdistin soluun, jossa on korkotuotto I ja valitse Työkalut - Tavoitteen haku. Esille saadaanTavoitteen haku -valintaikkuna.

  2. Oikea soluviite on jo annettuna Kaavasolu-kentässä.

  3. Sijoita kohdistin alareunassa olevaan Muuttujasolu-kenttään. Napsauta sitä taulukon solua, jossa muuttuva arvo on. Tässä esimerkissä solu on pääoma-arvon C sisältävä solu.

  4. Syötä odotettu kaavan tulos keskimmäisenä olevaan Kohdearvo-tekstikenttään. Tässä esimerkissä arvona käytetään 15 000. Hyväksy OK:lla.

  5. Valintaikkuna ilmestyy kertomaan onnistuneesta tavoitteen hausta. Napsauta Kyllä, niin tulos syötetään muuttujasoluun.

Please support us!