Kaavoilla laskeminen

Kaikki kaavat alkavat yhtäsuuruusmerkillä. Kaavassa voi olla numeroita, tekstiä, aritmeettisia ja loogisia operaattoreita tai funktioita.

Vihje-kuvake

Aritmeettisia peruslaskutoimia (+, -, *, /) käytetään kaavoissa tavanomaisen säännön mukaan: "kerto- ja jakolaskut suoritetaan ennen yhteen- ja vähennyslaskuja" . Sen sijaan, että kirjoittaisi =SUM(A1:B1), voidaan kirjoittaa =A1+B1.


Vihje-kuvake

Sulkeet ovat niinikään käytettävissä. Kaavan =(1+2)*3 tuottama tulos on erilainen kuin kaavan =1+2*3.


Alla on muutamia LibreOffice Calcin esimerkkikaavoja:

=A1+10

Tuloksena näkyy solun A1 sisällön ja 10 summa.

=A1*16%

Tuloksena näkyy 16% solun A1 arvosta.

=A1 * A2

Tuloksena näkyy A1 ja A2 tulo.

=ROUND(A1;1)

Tuloksena näkyy solun A1 sisältö pyöristettynä yhden desimaalin tarkkuuteen.

=EFFECTIVE(5%;12)

Lasketaan efektiivinen korko 5% vuosittaiselle nimelliskorolle käytettäessä 12 maksuerää vuodessa.

=B8-SUM(B10:B14)

Lasketaan B8 miinus solujen summa soluista B10 ... B14.

=SUM(B8;SUM(B10:B14))

Lasketaan summa soluista B10 ... B14 ja lisätään se B8:aan.


Kaavoihin voi sisällyttää funktioita, kuten esimerkissä näkyy. Funktiot voivat myös olla sisäkkäisiä. Ohjattu funktion luonti auttaa käyttäjää sisäkkäisissä funktioissa.

Please support us!