Kaavojen syöttäminen

Kaavoja voi syöttää monin eri tavoin: käyttämällä kuvakepainikkeita, kirjoittamalla näppäimistöltä tai molempien menetelmien yhdistelmänä.

  1. Napsauta solua, johon haluat syöttää kaavan.

  2. Click the Formula icon on the Formula Bar.

    Näet nyt yhtäsuuruusmerkin valintaikkunan kaava-alueella ja voit alkaa syöttämään lauseketta.

  3. Kun tarvittavat arvot on syötetty, paina Enteriä tai hyväksy OK:lla, jolloin tulos saadaan aktiiviseen soluun. Jos halut poistaa tekemäsi syötteen kaavakentästä, paina Esc-näppäintä tai napsauta Peruuta.

Arvot ja kaavat voidaan syöttää myös suoraan soluun, vaikka syöttökursoria ei näkyisikään. Valmiit kaavat alkavat aina yhtäsuuruusmerkillä.

Kaavan kirjoittamisen voi aloittaa myös numeronäppäimistön Plus- tai Miinus-näppäimellä. NumLock-tilan pitää olla "käytössä". Esimerkiksi näppäillään seuraavasti päättäen Enterillä:

+50-8

Tulos 42 näkyy solussa. Solussa on kaava =+50-8.

Huomautus-kuvake

Kun muokataan viitteellistä kaavaa, viitteet ja niiden viittaamat solut korostetaan samalla värillä. Viitealueen kokoa ja asemaa voi muuttaa hiirellä ja samalla viitteet kaavassakin muuttuvat. Näytä viitteet värillisinä -ominaisuus voidaan poistaa käytöstä - LibreOffice Calc - Näytä -sivulla.


Vihje-kuvake

Kun halutaan nähdä kaavan yksittäisen elementin laskentatulos, valitaan elementti ja painetaan F9.Esimeriksi kaavassa =SUM(A1:B12)*SUM(C1:D12) valitaan osa SUM(C1:D12) ja painetaan F9, jolloin osatulos näkyy vihjeen tapaan.


Jos kaavaa luotaessa syntyy virhe, virheilmoitus ilmestyy aktiiviseen soluun.

Please support us!