Taulukoiden teemojen valinta

LibreOffice Calcissa on joukko esimääritettyjä muotoiluteemoja, joita voidaan käyttää laskentataulukoissa.

Teemoja ei voi lisätä Calciin, eikä niitä voi muokata. Tyylejä voidaan kuitenkin muokata laskentataulukossa teeman käyttämisen jälkeen.

Ennen kuin taulukkoa voidaan muokata teemoin, täytyy taulukon soluihin käyttää vähintään yhtä mukautettua solutyyliä. Tämän jälkeen voidaan solujen muotoilua muuttaa valitsemalla ja käyttämällä teemoja Teeman valinta -valintaikkunassa.

To apply a custom cell style to a cell, you can open the Styles window and, in its lower list box, set the Custom Styles view. A list of the existing custom defined cell styles will be displayed. Double click a name from the Styles window to apply this style to the selected cells.

Teemojen käyttämiseksi laskentataulukko-asiakirjassa:

 1. Napsauta Työkalut-palkin Valitse teemat -kuvaketta.

  Kuvake, jossa kaadetaan astiasta taulukkoon

  Valitse teemat

  The Theme Selection dialog appears. This dialog lists the available themes for the whole spreadsheet and the Styles window lists the custom styles for specific cells.

 2. Valitse Teeman valinta -valintaikkunassa laskentataulukossa käytettävä teema.

 3. Hyväksy OK:lla.

  Niin pian kuin käyttäjä valitse toisen teeman Teeman valinta -valintaikkunasta, eräät mukautetun tyylin ominaisuudet tulevat käyttöön käsiteltävään laskentataulukkoon. Muutos on välittömästi näkyvissä laskentataulukossa.

Please support us!