dBASE-tiedostojen tuonti ja vienti

Käyttäjä voi avata ja tallentaa dBASE-tiedostomuotoista aineistoa (*.dbf -tiedostotunnus) LibreOffice Basessa tai Calcissa. LibreOffice Basessa, dBASE-tietokanta on *.dbf -tiedostotunnuksellisten tiedostojen kansio. Kukin tiedosto vastaa taulua tietokannassa. Kaavat ja muotoilut menetetään, kun dBASE-tiedosto avataan ja tallennetaan LibreOfficesta.

dBASE-tiedoston tuominen taulukkolaskentaan

 1. Valitse Tiedosto - Avaa

 2. Paikallista tuotava *.dbf-tiedosto.

 3. Napsauta Avaa.

  DBase-tiedostojen tuonti -valintaikkuna avautuu.

 4. Hyväksy OK:lla.

  dBASE-tiedosto avautuu uutena Calc-laskentataulukkona.

  Varoitus-kuvake

  Jos laskentataulukko halutaan tallentaa dBASE-tiedostona, tuodun tiedoston ensimmäistä riviä ei saa poistaa. Rivillä on dBASE-tietokannan tarvitsemia tietoja.


dBASE-tiedoston tuominen tietokannan tauluksi

LibreOffice Basen tietokannan taulu on todellisuudessa linkki olemassa olevaan tietokantaan.

 1. Valitse Tiedosto - Uusi - Tietokanta.

 2. Tallenna nimellä -valintaikkunan Tiedoston nimi -ruudussa annetaan nimi tietokannalle (voi näkyä tietokantamäärityksen valmistuttua).

 3. Napsauta Tallenna.

 4. Valitse Valitse tietokanta -välilehden Tietokannan tyyppi -ruudussa "dBASE" .

 5. Napsauta Seuraava.

 6. Napsauta Selaa.

 7. Paikallista dBASE-tiedoston sisältävä kansio ja hyväksy OK:lla.

 8. Napsauta Valmis.

Laskentataulukon tallentaminen dBASE-tiedostoksi

 1. Valitse Tiedosto - Tallenna nimellä.

 2. Valitse Tiedoston tyyppi -kenttään "dBASE(*.dbf)".

 3. Nimeä dBASE-tiedosto Tiedoston nimi -kentässä.

 4. Napsauta Tallenna.

Huomautus-kuvake

Vain käsiteltävän taulukon tiedot viedään.


Please support us!