Pivot-taulukon tuotosalueiden valitseminen

Napsauta Pivot-taulukko -valintaikkunan Lisää-painiketta. Valintaikkuna laajenee.

Käyttäjä voi valita nimetyn alueen, jolle pivot-taulukko luodaan Tulokset-ruudusta. Jos tuotos- eli tulosalueella ei ole nimeä, syötä alueen vasemman yläkulman solun osoite Tulokset-ruudun oikealla puolella olevaan kenttään. Voit myös napsauttaaa solua koordinaattien syöttämiseksi.

Jos merkitset Ohita tyhjät rivit -valintaruudun, tyhjiä rivejä ei huomioida pivot-taulukkoa luotaessa.

Jos Tunnista luokat -valintaruutu merkitään, luokat tunnistetaan otsikoidensa perusteella ja sijoitetaan vastaavasti pivot-taulukkoa luotaessa.

Avaa esimerkkitiedosto:

Please support us!