Pivot-taulukoiden luominen

  1. Sijoita kohdistin solualueelle, jossa on arvot sekä rivi- ja sarakeotsikot.

  2. Valitse Lisää - PIvot-taulukko. Valitse lähde -valintaikkuna avautuu. Valitse Nykyinen valinta ja hyväksy OK:lla. Taulukon otsikot näkyvät painikkeina Pivot-taulukko -valintaikkunassa. Vedä painikkeet pudottaen ne tarpeen mukaan joillekin neljästä asettelualueesta: "Sivukentät", "Sarakekentät", "Rivikentät" ja "Tietokentät".

  3. Vedä painikkeita neljälle alueelle tarpeita vastaavasti.

Vedä painike Sivukentät-alueelle luodaksesi painikkeen ja luetteloruudun luotavan pivot-taulukon yläosaan. Luetteloruutua voidaan käyttää pivot-taulukon suodattamiseen valinnan mukaisesti. Luodussa pivot-taulukossa voidaan käyttää vetämistä ja pudottamista toisen sivukentän käyttämiseksi suodattimena.

Jos painike pudotetaan Tietokentät-alueelle, sen nimikkeeseen tulee näkyviin myös aineiston laskennassa käytettävä kaava.

  1. Painikkeiden asemaa voidaan muuttaa milloin tahansa hiirellä.

  2. Painikkeen saa poistettua tietoalueilta vetämälle sen oikealle, lähtöalueelleen.

  3. Tietokenttä-valintaikkuna avataan kaksoisnapsauttamalla painiketta Rivikentät- tai Sarakekentät-alueella. Valintaikkunassa valitaan, missä määrinLibreOffice laskee ja esittää välisummia.

Poistutaan Pivot-taulukko -valintaikkunasta painamalla OK. Tämä lisää Suodatus-painikkeen tai sivupainikkeen jokaista Sivukentät-alueelle pudotettua tietokenttää kohti. Pivot-taulukko tulee edellä mainittujen alle.

Avaa esimerkkitiedosto:

Please support us!