Solualueiden suodatus

Laskentataulukoiden solualueiden suodattamiseen voidaan käyttää useita suodattimia. Oletussuodatin käyttää käyttäjän määrittämiä asetuksia aineiston suodattamisessa. Automaattinen suodatus suodattaa aineiston määrätyn arvon tai merkkijonon mukaisesti. Erityissuodatus käyttää soluissa määritettyjä suodatusehtoja.

Oletussuodattimen käyttö solualueella

 1. Napsauta solualueella.

 2. Choose Data - More Filters - Standard Filter.

 3. Määritä Oletussuodatin-valintaikkunassa käytettävät suodatusasetukset.

 4. Hyväksy OK:lla.

  Valitun suodatusehdon täyttävät tietueet näytetään.

Automaattisen suodatuksen käyttö solualueella

 1. Napsauta solualuetta tai tietokanta-aluetta.

  Vihje-kuvake

  Jos halutaan käyttää useampaa automaattista suodatusta samassa taulukossa, ensin pitää määrittää tietokanta-alueet ja käyttää sitten automaattista suodatusta tietokanta-alueisiin.


 2. Choose Data - AutoFilter.

  Nuolivalitsin lisätään kuhunkin sarakeotsikkoon tietokanta-alueella.

 3. Napsauta sen sarakkeen nuolivalitsinta, jossa on suodatusehdoksi asetettava arvo tai merkkijono.

 4. Valitse arvo tai merkkijono, jota käytetään suodatusehtona.

  Valitun suodatusehdon täyttävät tietueet näytetään.

Suodatuksen poistaminen solualueelta

 1. Napsauta suodatettua solualuetta.

 2. Valitse Tiedot - Suodatus - Poista suodatus.

Please support us!