Tietojen yhdistäminen

Yhdistämisessä eri taulukoiden solujen sisällöt kootaan yhteen paikkaan.

Solusisältöjen yhdistäminen

 1. Avaa asiakirja, jossa on yhdistettävät solualueet.

 2. Valitse Tiedot - Yhdistä, jolloin avautuu Yhdistele tietoja -valintaikkuna.

 3. Valitse Lähdetietoalue-ruudusta lähdesolualue, joka yhdistetään muiden alueiden kanssa.

  Jos aluetta ei ole nimetty, napsauta Lähdetietoalue-ruudun viereistä kenttää. Esille tulee vilkkuva tekstikohdistin. Kirjoita ensimmäisen valittavan alueen viite tai valitse alue hiirellä.

 4. Napsauta Lisää-painiketta valitun alueen lisäämiseksi Yhdistelyalueet-kentälle.

 5. Valitse lisää alueita ja napsauta Lisää-painiketta kunkin valinnan jälkeen.

 6. Valitsemalla kohdealueen Kopioi tulokset kohteeseen -ruudusta määrität sen, missä tulos esitetään.

  Jos kohdealuetta ei ole nimetty, napsautetaan Kopioi tulokset kohteeseen -ruudun viereistä kenttää ja annetaan viite kohteelle. Vaihtoehtoisesti alueen voi valita hiirellä tai sijoittamalla kohdistimen kohdealueen vasempaan yläkulmaan.

 7. Valitse funktio Funktio-ruudusta. Funktio määrää, miten yhdistettävien alueiden arvot käsitellään. "Summa"-funktio on oletusasetuksena.

 8. Napsauta alueiden tietojen yhdistämiseksi OK:ta.

Lisäasetukset

Yhdistele tietoja -valintaikkunassa alinna olevaa Lisää-painiketta napsautetaan lisäasetuksia varten:

Yhdistelyalueiden ja kohdealueen aineistot tallentuvat asiakirjaa tallennettaessa. Jos myöhemmin avataan asiakirja, jossa yhdistely on määritetty, aineisto on jälleen käytettävissä.

Please support us!