Ehdollisen muotoilun käyttäminen

Using the menu command Format - Conditional - Condition, the dialog allows you to define conditions per cell, which must be met in order for the selected cells to have a particular format.

Varoitus-kuvake

Ehdollisen muotoilun käyttäminen vaatii, että automaattinen laskenta on käytössä. Merkitään tarvittaessa Työkalut - Solun sisältö - Automaattinen laskenta (valikkorivillä näkyy merkki, kun automaattinen laskenta on käytössä).


Ehdollisella muotoilulla voidaan esimerkiksi korostaa summia, jotka ylittävät kaikkien summien keskiarvon. Kun summat muuttuvat, niiden muotoilut muuttuvat vastaavasti, ilman käyttäjän suorittamaa tyylin vaihtamista.

Ehtojen asettaminen

 1. Valitse solut, joissa käytät ehdollista tyyliä.

 2. Choose Format - Conditional - Condition.

 3. Syötä ehdot valintaikkunan ruutuihin. Valintaikkuna on kuvattu yksityiskohtaisesti LibreOffice Ohjeissa ja esimerkki on oheisena:

Ehdollisen muotoilun esimerkki: ali ja yli keskiarvon menevien summien korostaminen

Vaihe 1: Numeroarvojen luominen

Taulukon tietyille arvoille halutaan antaa erityinen korostus. Esimerkiksi liikevaihdon taulukossa voidaan kaikki yli keskitason olevat arvot esittää vihreinä ja alle keskiarvon olevat punaisella. Tämä voidaan tehdä ehdollisella muotoilulla.

 1. First of all, create a table in which a few different values occur. For your test you can create tables with any random numbers:

  Syötä yhteen soluista kaava =RAND(), jolloin saat satunnaisluvun väliltä 0...1. Jos tarvitset kokonaislukuja väliltä 0...50, syötä kaava =INT(RAND()*50).

 2. Kopioi kaavaa, jotta saat rivin satunnaislukuja. Napsauta valitun solun oikean alakulman kopiointikahvaa ja vedä oikealle, kunnes riittävä solualue on valittu.

 3. Samaan tapaan kuin yllä on kuvattu, vedä viimeisenä oikealla olevan solun kulmasta alas, jotta saat luotua lisää satunnaislukujen rivejä.

Vaihe 2: Solutyylien määrittely

The next step is to apply a cell style to all values that represent above-average turnover, and one to those that are below the average. Ensure that the Styles window is visible before proceeding.

 1. Napsauta tyhjää solua ja valitse komento Muotoile solut kohdevalikosta.

 2. In the Format Cells dialog on the Background tab, click the Color button and then select a background color. Click OK.

 3. In the Styles deck of the Sidebar, click the New Style from Selection icon. Enter the name of the new style. For this example, name the style "Above".

 4. Seuraavan tyylin määrittämiseksi napsauta jälleen jotain tyhjää solua ja etene edellä kuvatulla tavalla. Määritä solulle eri taustaväri ja nimeä tyyli (esimerkiksi "Alle").

Vaihe 3: Keskiarvojen laskenta

Esillä olevassa esimerkissämme laskemme satunnaislukujen keskiarvoja. Tulos sijoitetaan soluun:

 1. Sijoita kohdistin tyhjään soluun, esimerkiksi soluun J14, ja valitse Lisää - Funktio.

 2. Select the AVERAGE function. Use the mouse to select all your random numbers. If you cannot see the entire range, because the Function Wizard is obscuring it, you can temporarily shrink the dialog using the Shrink icon.

 3. Sulje funktion ohjattu luonti OK:lla.

Vaihe 4: Solutyylien käyttäminen

Nyt ehdollista muotoilua voidaan käyttää taulukkoon:

 1. Valitse kaikki solut, joissa on satunnaislukuja.

 2. Choose the Format - Conditional - Condition command to open the corresponding dialog.

 3. Määritä ehdot seuraavasti: jos solun arvo on pienempi kuin J14, muotoillaan solutyylillä "Alle", ja jos solun arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin J14, muotoillaan solutyylillä "Yli".

Vaihe 5: Solutyylien kopiointi

Ehdollisen muotoilun käyttämiseksi myöhemmin muihin soluihin:

 1. Napsauta yhtä niistä soluista, joissa on ehdollinen muotoilu.

 2. Kopioi solu leikepöydälle.

 3. Valitse solut, joille tulee tämä sama muotoilu.

 4. Choose Edit - Paste Special - Paste Special. The Paste Special dialog appears.

 5. In the Paste area, check only the Formats box. All other boxes must be unchecked. Click OK. Or you can click the Formats only button instead.

Please support us!