Ehdollisen muotoilun käyttäminen

Käytettäessä valikkokomentoa Muotoilu - Ehdollinen muotoilu valintaikkunassa voi asettaa ehtoja, joiden on täytyttävä, jotta valituissa soluissa olisi tietty muotoilu.

Varoitus-kuvake

Ehdollisen muotoilun käyttäminen vaatii, että automaattinen laskenta on käytössä. Merkitään tarvittaessa Työkalut - Solun sisältö - Automaattinen laskenta (valikkorivillä näkyy merkki, kun automaattinen laskenta on käytössä).


Ehdollisella muotoilulla voidaan esimerkiksi korostaa summia, jotka ylittävät kaikkien summien keskiarvon. Kun summat muuttuvat, niiden muotoilut muuttuvat vastaavasti, ilman käyttäjän suorittamaa tyylin vaihtamista.

Ehtojen asettaminen

 1. Valitse solut, joissa käytät ehdollista tyyliä.

 2. Valitse Muotoilu - Ehdollinen muotoilu

 3. Syötä ehdot valintaikkunan ruutuihin. Valintaikkuna on kuvattu yksityiskohtaisesti LibreOffice Ohjeissa ja esimerkki on oheisena:

Ehdollisen muotoilun esimerkki: ali ja yli keskiarvon menevien summien korostaminen

Vaihe 1: Numeroarvojen luominen

Taulukon tietyille arvoille halutaan antaa erityinen korostus. Esimerkiksi liikevaihdon taulukossa voidaan kaikki yli keskitason olevat arvot esittää vihreinä ja alle keskiarvon olevat punaisella. Tämä voidaan tehdä ehdollisella muotoilulla.

 1. Aivan aluksi kirjoita taulukko, jossa on muutamia erilaisia arvoja. Koekäyttöön taulukon voi luoda satunnaisluvuillakin:

  Syötä yhteen soluista kaava =RAND(), jolloin saat satunnaisluvun väliltä 0...1. Jos tarvitset kokonaislukuja väliltä 0...50, syötä kaava =INT(RAND()*50).

 2. Kopioi kaavaa, jotta saat rivin satunnaislukuja. Napsauta valitun solun oikean alakulman kopiointikahvaa ja vedä oikealle, kunnes riittävä solualue on valittu.

 3. Samaan tapaan kuin yllä on kuvattu, vedä viimeisenä oikealla olevan solun kulmasta alas, jotta saat luotua lisää satunnaislukujen rivejä.

Vaihe 2: Solutyylien määrittely

The next step is to apply a cell style to all values that represent above-average turnover, and one to those that are below the average. Ensure that the Styles window is visible before proceeding.

 1. Napsauta tyhjää solua ja valitse komento Muotoile solut kohdevalikosta.

 2. Valitse Solun määritteet -valintaikkunan Tausta-välilehdeltä taustan väri. Hyväksy OK:lla.

 3. In the Styles window, click the New Style from Selection icon. Enter the name of the new style. For this example, name the style "Above".

 4. Seuraavan tyylin määrittämiseksi napsauta jälleen jotain tyhjää solua ja etene edellä kuvatulla tavalla. Määritä solulle eri taustaväri ja nimeä tyyli (esimerkiksi "Alle").

Vaihe 3: Keskiarvojen laskenta

Esillä olevassa esimerkissämme laskemme satunnaislukujen keskiarvoja. Tulos sijoitetaan soluun:

 1. Sijoita kohdistin tyhjään soluun, esimerkiksi soluun J14, ja valitse Lisää - Funktio.

 2. Valitse AVERAGE-funktio. Käytä hiirtä kaikkien satunnaislukujen valitsemiseen. Jos koko alue ei ole nähtävissä, koska Ohjattu funktion luonti -ikkuna on tiellä, valintaikkuna voidaan tilapäisesti kutistaa Kutista/Suurenna -kuvakkeella.

 3. Sulje funktion ohjattu luonti OK:lla.

Vaihe 4: Solutyylien käyttäminen

Nyt ehdollista muotoilua voidaan käyttää taulukkoon:

 1. Valitse kaikki solut, joissa on satunnaislukuja.

 2. Valitse Muotoilu - Ehdollinen muotoilu -komento vastaavan valintaikkunan avaamiseksi.

 3. Määritä ehdot seuraavasti: jos solun arvo on pienempi kuin J14, muotoillaan solutyylillä "Alle", ja jos solun arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin J14, muotoillaan solutyylillä "Yli".

Vaihe 5: Solutyylien kopiointi

Ehdollisen muotoilun käyttämiseksi myöhemmin muihin soluihin:

 1. Napsauta yhtä niistä soluista, joissa on ehdollinen muotoilu.

 2. Kopioi solu leikepöydälle.

 3. Valitse solut, joille tulee tämä sama muotoilu.

 4. Valitse Muokkaa - Liitä määräten. Esille saadaan Liitä määräten -valintaikkuna.

 5. Merkitse Valinta-alueelta vain Muotoilu-ruutu. Kaikkien muiden ruutujen pitää olla merkitsemättömiä. Hyväksy OK:lla.

Please support us!