Toisiin taulukoihin viittaaminen

Yhden taulukon solussa voidaan viitata toisen taulukon soluun.

Samaan tapaan viittaus voidaan tehdÀ myös toisen asiakirjan soluun, edellyttÀen ettÀ asiakirja on jo tallennettu tiedostoksi.

Soluun viittaaminen samassa asiakirjassa

 1. Open a new, empty spreadsheet. By default, it has only a single sheet named Sheet1. Add a second sheet clicking on + button to the left of the sheet tab in the bottom (it will be named Sheet2 by default).

 2. Esimerkin vuoksi kirjoita seuraava kaava taulukko1:n soluun A1:

  =Taulukko2.A1

 3. Napauta Taulukko2 -taulukkovalitsinta laskentataulukon alareunassa. Aseta kohdistin siellÀ soluun A1 ja kirjoita tekstiÀ tai luku.

 4. Kun vaihdat takaisin Taulukko1:lle, nÀet saman sisÀllön solussa A1 tÀÀllÀkin. Jos solun Taulukko2.A1 sisÀltö muuttuu, niin samalla muuttuu myös solun Taulukko1.A1 esitettÀvÀ sisÀltö.

tip

When referencing a sheet with name containing spaces, use single quotes around the name: ='Sheet with spaces in name'.A1


tip

The example uses Calc formula syntax. It is also possible to use Excel A1 or R1C1 formula syntax; this is configured on Formula options page.


Soluun viittaaminen toisessa asiakirjassa

 1. Valitse Tiedosto - Avaa ladataksesi olemassa olevan taulukkolaskenta-asiakirjan.

 2. Valitse Tiedosto - Uusi avataksesi uuden taulukkolaskenta-asiakirjan. Aseta kohdistin soluun, johon lisÀÀt ulkoista aineistoa ja syötÀ yhtÀsuuruusmerkki osoittamaan, ettÀ haluat aloittaa kaavan.

 3. Vaihda nyt juuri lataamaasi asiakirjaan. Napsauta solua, jossa uuteen asiakirjaan lisÀttÀvÀ aineisto on.

 4. Vaihda takaisin uuteen laskentataulukkoon. SyöttörivillÀ nÀkyy nyt miten LibreOffice Calc on lisÀnnyt viittauksen kaavaan.

  The reference to a cell of another document contains the fully qualified name of the other document between single quotes ('), then a hash #, then the name of the sheet of the other document, followed by a period and the name or reference of the cell.

  For example, .

  note

  The path and document name URI must always be enclosed in single quotes. If the name contains single quotes (') they must be escaped using two single quotes (''). Only a sheet name may not be quoted if it does not contain a space or a character that would be an operator or the name would be pure numeric (for example, '123' must be quoted).


 5. HyvÀksy kaava napsauttamalla vihreÀÀ pukkimerkkiÀ.

 6. If you drag the box in the lower right corner of the active cell to select a range of cells, LibreOffice automatically inserts the corresponding references in the adjacent cells. As a result, the sheet name is preceded with a "$" sign to designate it as an absolute reference.

Kun tutkitaan toisen asiakirjan nimeÀ kaavassa, havaitaan, ettÀ se on kirjoitettu URL-osoitteena. TÀmÀ tarkoittaa, ettÀ myös URL-osoite InternetistÀ on lisÀttÀvissÀ.

Please support us!