Arvojen syöttäminen

Calc voi yksinkertaistaa tietojen ja arvojen syöttämistä monisoluiselle alueelle. Käyttäjä voi vaihtaa joitakin asetuksia mieltymyksiään vastaaviksi.

Arvojen syöttäminen solualueelle kirjoittamalla

Kaksi eri piirrettä avustaa käyttäjää kirjoitettaessa tietolohkoa.

Alueen tunnistus uutta riviä varten

Otsikkorivin alapuolella olevalla rivillä soluista toiseen voidaan edetä Sarkain-näppäimellä. Kun käsiteltävän rivin viimeinen arvo syötetty, painetaan Enteriä. Kohdistimen Calc sijoittaa käsitellyn rivin ensimmäisen solun alapuolelle (Enterin toiminta-asetuksista riippuen).

Alueen tunnistus -kuva

Rivillä 3 painetaan Sarkainta edettäessä solusta B3 soluihin C3, D3 ja E3. Painetaan sitten Enteriä, jolloin edetään soluun B4.

Aluevalinta

Select the area where you want to input values. Now you can start to input values from the cursor position in the selected area. Press the Tab key to advance to the next cell or Shift + Tab to move backward. At the edges of the selected area the tab key jumps inside the selected area. You will not leave the selected area.

aluevalinta-kuva

Select the area from B3 to E7. Now B3 is waiting for your input. Press Tab to advance to the next cell within the selected area.

Alueen solujen arvojen automaattinen syöttäminen

Katso Viereisten solujen aineistoon perustuva automaattitäyttö.

Please support us!