Arvojen syöttäminen

Calc voi yksinkertaistaa tietojen ja arvojen syöttämistä monisoluiselle alueelle. Käyttäjä voi vaihtaa joitakin asetuksia mieltymyksiään vastaaviksi.

Arvojen syöttäminen solualueelle kirjoittamalla

Kaksi eri piirrettä avustaa käyttäjää kirjoitettaessa tietolohkoa.

Alueen tunnistus uutta riviä varten

Otsikkorivin alapuolella olevalla rivillä soluista toiseen voidaan edetä Sarkain-näppäimellä. Kun käsiteltävän rivin viimeinen arvo syötetty, painetaan Enteriä. Kohdistimen Calc sijoittaa käsitellyn rivin ensimmäisen solun alapuolelle (Enterin toiminta-asetuksista riippuen).

Alueen tunnistus -kuva

Rivillä 3 painetaan Sarkainta edettäessä solusta B3 soluihin C3, D3 ja E3. Painetaan sitten Enteriä, jolloin edetään soluun B4.

Aluevalinta

Korostetaan eli maalataan valittu syöttöalue vetämällä. Vetäminen aloitetaan alueen viimeisestä solusta ja hiiren painike vapautetaan valitun alueen ensimmäisessä, vasemman yläkulman solussa. Nyt voidaan aloittaa arvojen syöttäminen. Kun käytetään aina Sarkainta seuraavaan soluun edettäessä, kohdistin ei poistu valitulta alueelta.

aluevalinta-kuva

Valitaan alue E7 ... B3. Solu B3 jää odottamaan syötettä. Painamalla Sarkainta edetään seuraavaan soluun valitulla alueella.

Alueen solujen arvojen automaattinen syöttäminen

Katso Viereisten solujen aineistoon perustuva automaattitäyttö.

Please support us!