Viereisten solujen aineistoon perustuva automaattitäyttö

Soluja voi täyttää aineistolla käyttäen automaattista täyttöä tai sarjatäyttöä.

Automaattitäytön käyttö

Automaattinen täyttö tuottaa arvosarjan, joka perustuu määrättyyn malliin.

 1. Napsauta taulukossa solua ja kirjoita luku.

 2. Napsauta jotakin toista solua ja napsauta sitten uudestaan sitä solua, jossa juuri kirjoitettu luku on.

 3. Vedä solun oikeassa alakulmassa sijaitsevasta täyttökahvasta niiden solujen yli, jotka haluat täyttää, ja vapauta hiiren painike sitten.

  Solut täytetään kasvavilla luvuilla.

Vihje-kuvake

Laadittaessa sujuvasti luettelo peräkkäisistä viikonpäivistä, syötetään maanantai yhteen soluun ja vedetään sitten täyttökahvasta viikonpäivät muihin soluihin.


Ellei haluta täyttää soluja muuttuvilla arvoilla, painetaan -näppäintä.

Huomautus-kuvake

Jos valitaan kaksi tai useampia erilaisia lukuja sisältävää peräkkäistä solua ja vedetään, niin täytettävät solut saavat lukuarvoja tunnistetun aritmeettisen mallin mukaisesti. Automaattisen täytön toiminto tunnistaa myös mukautetut luettelot, joka on määritelty toiminnossa - LibreOffice Calc - Lajitteluluettelot.


Vihje-kuvake

Kaksoisnapsauttamalla täyttökahvaa saadaan täytettyä kohdalla olevan taulukkoalueen kaikki sarakkeet. Esimerkiksi kirjoitetaan ensin tammi soluun A1 ja vedetään täyttökahvasta soluun A12, jolloin saadaan kaksitoista kuukautta ensimmäiseen sarakkeeseen. Sitten syötetään joitakin arvoja soluihin B1 ja C1. Valitaan nuo solut ja kaksoisnapsautetaan täyttökahvaa, jolloin Calc täyttää alueen B1:C12.


Määritettävien sarjojen käyttäminen

 1. Valitse taulukon solualue, joka täytetään.

 2. Valitse Muokkaa - Täytä - Sarja.

 3. Valitse sarjan parametrit.

  Kun valitaan lineaarinen-sarjatyyppi, seuraavaa sarjan jäsen saadaan yhteenlaskulla valitusta lisäyksestä ja sarjan edellisestä arvosta.

  Kun valitaan kasvu-sarjatyyppi, seuraavaa sarjan jäsen saadaan kertolaskulla valitusta lisäyksestä ja sarjan edellisestä arvosta.

  Kun valitaan päivämäärä-sarjatyyppi, valittu lisäys lisätään määritettävässä aikayksikössä..

Please support us!