Käyttäjän määrittämä reunat soluissa

Erilaisia reunaviivoja voidaan soveltaa valittuihin soluihin.

  1. Valitse solu tai solualue.

  2. Valitse Muotoilu - Solut.

  3. Napsauta Reunat-välilehteä valintaikkunassa.

  4. Valitse käytettävät reuna-asetukset ja hyväksy sitten OK:lla.

The options in the Line arrangement area can be used to apply multiple border styles.

Solujen valinta

Riippuen solujen valinnasta, alueen ulkonäkö vaihtelee.

Valinta

Viivojen järjestys -alue

Yksi solu

reunat yksi solu valittuna

Solut sarakkeessa

reunat sarake valittuna

Solut rivissä

reunat rivi valittuna

Solut vähintään 2x2 -lohkona

reunat lohko valittuna


Oletusasetukset

Napsautetaan yhtä Oletus-kuvakkeista monireunaisten reunaviivojen asettamiseksi.

Esimerkkejä

Valitse noin 8x8 solun lohko ja valitse sitten Muotoilu - Solut - Reunat.

Reunat-välilehden oletuskuvakkeiden rivi lohkon reunoille

Nyt voit jatkaa tarkastelua, mitä viivoja muut kuvakkeet asettavat tai poistavat.

Käyttäjän määrittämät asetukset

Käyttäjän määrittämät -alueella voidaan napsauttamalla asettaa tai poistaa yksittäisiä viivoja. Esikatselussa viivat näkyvät kolmessa erilaisessa tilassa.

Napsauttele reunaa tai kulmaa kolmen eri tilan vuorottelemiseksi.

Viivatyyppi

Kuva

Selite

Musta viiva

yhtenäinen viiva mukautetulle reunalle

Musta viiva asettaa vastaavan viivan valituissa soluissa. Viiva näkyy pisteviivana, kun valitaan 0,05 pt viivatyyli. Kaksoisviivat esitetään, kun valittuna on kaksoisviivatyyli.

Harmaa viiva

harmaa viiva mukautetulle reunalle

Harmaa viiva esitetään, kun vastaavaa viivaa ei muuteta valituissa soluissa. Tässä sijainnissa ei aseteta tai poisteta viivoja.

Valkoinen viiva

valkoinen viiva mukautetulle reunalle

Valkoinen viiva esitetään, kun valituista soluista poistetaan vastaava viiva.


Esimerkkejä

Valitse yksittäinen solu, sitten valitse Muotoilu - Solut - Reunat.

Napsautetaan alareunaa erittäin ohuen viivan asettamiseksi alareunaan. Solusta poistetaan kaikki muut viivat.

ohuen alareunan asettaminen

Valitaan paksumpi viivatyyli ja napsautetaan alareunaa. Näin alareunaan asetetaan paksumpi viiva.

paksun viivan asettaminen reunaksi

Napsautetaan vasemmalta lukien toista Oletus-kuvaketta kaikkien neljän reunan asettamiseksi. Sitten napsautellaan alareunaa, kunnes esillä on valkoinen viiva. Näin poistetaan alareuna.

alareunan poisto

Käyttäjä voi yhdistellä useita viivatyyppejä ja -tyylejä. Viimeinen kuva esittää, miten asetetaan paksu ulkoreunaviiva (paksut mustat viivat), kun solun sisäisiin lävistäjiin ei kosketa (harmaat viivat).

solureunojen kehittynyt esimerkki

Please support us!