Automaattisen suodatuksen käyttö

Automaattinen suodatus -toiminto lisää yhdistelmäruudun yhteen tai useampaan tietosarakkeeseen, niin että vain esitettäväksi aiotut tietueet (rivit) voidaan valita.

  1. Valitse sarakkeet, joilla käytät automaattista suodatusta.

  2. Valitse Tiedot - Suodatus - Automaattinen suodatus. Yhdistelmäruudun nuolet tulevat esille valitun alueen ensimmäiselle riville.

  3. Suorita suodatus napsauttamalla pudotusnuolta sarakkeen otsikossa ja valitsemalla ehto.

    Vain ne rivit, jotka täyttävät asetetun suodatusehdon, jäävät näkyviin. Muut rivit suodatetaan piiloon. Suodatuksen tapahtumisen näkee epäjatkuvista rivinumeroistakin. Suodatukseen käytetty sarake eroaa muista nuolipainikkeen erilaisen värin perusteella.

Kun käytetään automaattiseen suodatukseen lisäsarakkeita, näiden luetteloruudut näyttävät vain suodatuksesta näkyviin jääneitä tietoja.

To display all records again, select the all entry in the AutoFilter combo box. If you choose Standard, the Standard Filter dialog appears, allowing you to set up a standard filter. Choose "Top 10" to display the highest 10 values only.

Automaattisen suodatuksen lopetus tehdään valitsemalla kaikki vaiheen 1 solut uudestaan ja valitsemalla taas Tiedot - Suodatus - Automaattinen suodatus.

tip

Jotta voisi käyttää erilaista automaattista suodatusta eri taulukoille, pitää kullekin taulukolle ensin määrittää tietokanta-alue (tietoluetteloalue).


warning

Aritmeettiset funktiot huomioivat myös näkymättömiin suodatetut solut. Esimerkiksi koko sarakkeen summaan lasketaan myös pois suodatetut tiedot. Käytä SUBTOTAL-funktiota, jos vain näkyvät solut lasketaan suodatuksen jälkeen.


Please support us!